Types of Additive Manufacturing – and their Role in the Circular Economy

Additive manufacturing (AM), or 3D printing, is an integrated processing technique that unlocks the ability to design and fabricate objects in a parallel operation. This flexibility of material and shape is something that is simply out of reach for traditional manufacturing techniques. An added benefit is the significant reduction in process related waste materials, due …

No Waste November tegen zwerfafval

Bij Ecoras is het No-Waste-November!

Ons team wandelt graag tijdens de lunchpauze. Hierbij treffen we helaas maar al te vaak zwerfafval aan. Maar hoeveel zwerfafval komen de collega’s nou eigenlijk tegen op zo’n dagelijks pauze rondje? En wat voor type zwerfafval betreft het dan? Om daar antwoord op te geven is het deze maand bij Ecoras No-Waste-November, een maand waarin …

duurzaamheidsrapportage

Duurzaamheidsrapportage volgens Scope 1, 2 en 3 – CSRD

Vanaf 2024 wordt het in de EU verplicht dat alle beursgenoteerde bedrijven en grote ondernemingen verslag uitbrengen over duurzaamheidsbeleid en prestaties volgens de ‘Europese richtlijn Corporate Sustainability’ (CSRD). De duurzaamheidsrapportage CSRD staat voor Corporate Sustainability Reporting Directive. Duurzaamheidsrapportage: wat wordt er straks van ons verwacht? Vanaf 2025 geldt dit ook voor grote bedrijven die momenteel …

Zeewier de duurzame oplossing

Zeewier de duurzame oplossing?

Wat hebben burgers, kunstmest, veevoer, verpakkingsmiddelen, brandstof, kleding en een manier om CO2 uit de lucht te halen met elkaar te maken? Hoe gek het ook mag klinken, zeewier is hier de gemeenschappelijke factor. Is zeewier de duurzame oplossing? Onze voedselproductie komt nu voor 98 procent van het land. Maar liefst 71 procent van het …

Recyclebaarheid van kunststoffen

Recyclebaarheid van kunststoffen

Uit recente cijfers van de OECD blijkt dat de plasticvervuiling onophoudelijk toeneemt, omdat afvalbeheer en recycling tekortschieten. Zij stellen dat de wereld twee keer zoveel plastic afval produceert als twee decennia geleden, waarvan het grootste deel op vuilnisbelten terechtkomt, wordt verbrand of in het milieu lekt. Slechts 9% (!) wordt met succes gerecycled, wat natuurlijk …

Richtlijnen voor Ecodesign

Richtlijnen Ecodesign en consequenties voor de industrie

Huidige richtlijnen voor Ecodesign Ecodesign is, kortgezegd, het ontwikkelen van een milieuvriendelijk product, dat minder energie moet verbruiken, minder schadelijke stoffen moet uitstoten en geschikt moet zijn voor hergebruik. Volgens data van het Europees Parlement uit 2018 blijkt dat slecht een paar procent van de zeldzame metalen in mobiele telefoons wordt gerecycled en dat ongeveer …

De grootste belemmeringen voor de circulaire industrie zitten binnen de Wet- en Regelgeving

Wij hebben de participatie van het bedrijfsleven hard nodig in de transitie naar een circulaire economie, omdat de praktische uitvoering voor een groot deel bij bedrijven ligt. Echter is het op dit moment voor bedrijven erg lastig om een circulair project te beginnen. Innovatieve projecten die wenselijk zijn in een circulaire economie worden daarbij door …

Ecoras geeft LCA Training

Ecoras geeft LCA Training bij NHL Stenden

Ecoras geeft LCA Training, een tweedelige basiscursus Life Cycle Assessment (LCA), in het Biosintrum voor de lectoraten Sustainable Plastics en Circular Plastics van NHL-Stenden. LCA is een zeer snel groeiend thema binnen de duurzaamheidstransitie. De onderzoeksgroepen bij NHL-Stenden die werken aan duurzame materialen en processen zien hier het belang ook van in. De activiteiten van …

Wat is chemische recycling?

Kunststoffen zijn een essentieel onderdeel van ons dagelijks leven. Een consequentie hiervan is dat er in Europa elk jaar ongeveer 30 miljoen ton kunststofafval ingezameld. Ruwweg 85% hiervan wordt verbrand, geëxporteerd of naar een stortplaats gebracht. Dit is niet alleen een verspilling van onze kostbare hulpbronnen, maar het draagt ook in grote mate bij aan …

Introductie blog: Bert Hoefsloot

Kun je wat vertellen over je achtergrond, je studie en je werkervaring voor Ecoras? Ik ben in 2011 afgestudeerd als socioloog. Wat ik interessant vond is de ontwikkeling van steden en dorpen. Vroeger had je meer mensen die op het platteland woonden, tegenwoordig is dat meer in steden. Wat heeft dat voor betrekking op de …

The Processing of Biobased Plastics – Part 5: Starch

In the previous parts of this series, we have introduced a basic understanding of the market of bioplastics and subsquently illustrated the processing of a variety of plastics that are currently available in said market. Earlier we covered one of the most widely available plastics, namely PLA, and now we thread upon a similarly widely …

Doneer je poep hier!

Onze collega Sven Jurgens, aanjager Biomassa bij Circulair Friesland geeft op de foto hier een pitch over serious shit! Mensenpoep is een verdwenen schakel in de voedselkringloop, terwijl je het ook als nuttige meststof kunt zien: net als vroeger. Donatie aan de voedselkringloop – 1 april actie Friese bestuurders stonden in de rij voor een bijzondere donatie …

CSRD: Impact measurements are becoming a license-to-operate in the near future

The EU’s new CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) aims to make organisations more competitive and resilient while at the same time stimulating a more holistic sustainability-mindset. The CSRD was published by the European Commission in mid-2021 and will replace the current NFRD (Non-Financial Reporting Directive) starting on the 1st of January 2024. The NFRD explains the …

Noord-Nederland is de springplank voor groene chemie

Bron: Chemport Europe, maart 2022 Noord-Nederland wordt steeds belangrijker voor de groene chemie. Onder de noemer Chemport Europe volgen de ontwikkelingen zich er snel op. Duurzame fabrieken, pionierende scholen en faciliterende overheden bouwen aan unieke waardeketens, waar vergaande samenwerking de sleutel is. Komende maand start Avantium de bouw van ‘s werelds eerste commerciële fabriek voor …

The Processing of Biobased Plastics – Part 4: PHAs

In the previous parts of this series, we introduced the current market of bioplastics, the generally available methods of processing and a deep dive into the processing characteristics of one of the most widely available polymers: PLA. We will continue this trend by providing in depth information about PHA, which is a biodegradable polymer with …

The Processing of Biobased Plastics – Part 3: PLA

In the previous two parts of this series, we introduced the current market of bioplastics and the generally available methods of processing. This information provides a concrete basis for a deep dive into the processing characteristics of specific bioplastics, such as PLA. Polylactic acid (PLA) is a thermoplastic polyester that is biodegradable under certain circumstances. …

Wetgeving en certificeringen voor plastic verpakkingsmateriaal

Om een circulaire economie te kunnen realiseren, is het van belang de hoeveelheid gerecycled plastic afval te laten toenemen. Positief: deze hoeveelheid is stijgende. Minder positief: ze stijgt niet snel genoeg. Het hoofdpunt van het afvalbeleid van de EU is het volgen van circulaire principes. Recyclen is één van de hoofdmanieren om de consumptie van primaire grondstoffen …

Innovatietraject bedrijfsleven – recyclebare 3d print harsen

Samen met Vincent Voet van NHL Stenden Lectoraat Duurzame Kunststoffen werken wij aan de opzet van een onderzoek naar circulaire 3D printerinkt. Binnen dit onderzoektraject ligt de focus op recycleerbare fotopolymeer harsen gemaakt van biobased bronnen voor toepassing bij 3D Printen en andere thermohardende applicaties. Deze lichtgevoelige harsen zijn na printen geschikt voor reparatie en …