Wat is chemische recycling?

Kunststoffen zijn een essentieel onderdeel van ons dagelijks leven. Een consequentie hiervan is dat er in Europa elk jaar ongeveer 30 miljoen ton kunststofafval ingezameld. Ruwweg 85% hiervan wordt verbrand, geëxporteerd of naar een stortplaats gebracht. Dit is niet alleen een verspilling van onze kostbare hulpbronnen, maar het draagt ook in grote mate bij aan …

Introductie blog: Bert Hoefsloot

Kun je wat vertellen over je achtergrond, je studie en je werkervaring voor Ecoras? Ik ben in 2011 afgestudeerd als socioloog. Wat ik interessant vond is de ontwikkeling van steden en dorpen. Vroeger had je meer mensen die op het platteland woonden, tegenwoordig is dat meer in steden. Wat heeft dat voor betrekking op de …

The Processing of Biobased Plastics – Part 5: Starch

In the previous parts of this series, we have introduced a basic understanding of the market of bioplastics and subsquently illustrated the processing of a variety of plastics that are currently available in said market. Earlier we covered one of the most widely available plastics, namely PLA, and now we thread upon a similarly widely …

Doneer je poep hier!

Onze collega Sven Jurgens, aanjager Biomassa bij Circulair Friesland geeft op de foto hier een pitch over serious shit! Mensenpoep is een verdwenen schakel in de voedselkringloop, terwijl je het ook als nuttige meststof kunt zien: net als vroeger. Donatie aan de voedselkringloop – 1 april actie Friese bestuurders stonden in de rij voor een bijzondere donatie …

CSRD: Impact measurements are becoming a license-to-operate in the near future

The EU’s new CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) aims to make organisations more competitive and resilient while at the same time stimulating a more holistic sustainability-mindset. The CSRD was published by the European Commission in mid-2021 and will replace the current NFRD (Non-Financial Reporting Directive) starting on the 1st of January 2024. The NFRD explains the …

Noord-Nederland is de springplank voor groene chemie

Bron: Chemport Europe, maart 2022 Noord-Nederland wordt steeds belangrijker voor de groene chemie. Onder de noemer Chemport Europe volgen de ontwikkelingen zich er snel op. Duurzame fabrieken, pionierende scholen en faciliterende overheden bouwen aan unieke waardeketens, waar vergaande samenwerking de sleutel is. Komende maand start Avantium de bouw van ‘s werelds eerste commerciële fabriek voor …

The Processing of Biobased Plastics – Part 4: PHAs

In the previous parts of this series, we introduced the current market of bioplastics, the generally available methods of processing and a deep dive into the processing characteristics of one of the most widely available polymers: PLA. We will continue this trend by providing in depth information about PHA, which is a biodegradable polymer with …

The Processing of Biobased Plastics – Part 3: PLA

In the previous two parts of this series, we introduced the current market of bioplastics and the generally available methods of processing. This information provides a concrete basis for a deep dive into the processing characteristics of specific bioplastics, such as PLA. Polylactic acid (PLA) is a thermoplastic polyester that is biodegradable under certain circumstances. …

Wetgeving en certificeringen voor plastic verpakkingsmateriaal

Om een circulaire economie te kunnen realiseren, is het van belang de hoeveelheid gerecycled plastic afval te laten toenemen. Positief: deze hoeveelheid is stijgende. Minder positief: ze stijgt niet snel genoeg. Het hoofdpunt van het afvalbeleid van de EU is het volgen van circulaire principes. Recyclen is één van de hoofdmanieren om de consumptie van primaire grondstoffen …

Innovatietraject bedrijfsleven – recyclebare 3d print harsen

Samen met Vincent Voet van NHL Stenden Lectoraat Duurzame Kunststoffen werken wij aan de opzet van een onderzoek naar circulaire 3D printerinkt. Binnen dit onderzoektraject ligt de focus op recycleerbare fotopolymeer harsen gemaakt van biobased bronnen voor toepassing bij 3D Printen en andere thermohardende applicaties. Deze lichtgevoelige harsen zijn na printen geschikt voor reparatie en …

Symposium Bermgras: Het Nieuwe Goud

Dit symposium is bedoeld voor agrariërs, beleidsmakers uit de gemeenten en provincie, natuurorgansiaties en waterschappen. In samenwerking met boer Pieter van der Valk, het Ministerie van I&W en Universiteit Wageningen, wordt de tussenstand opgemaakt met betrekking tot het composteren in de regio. Naast plenaire sessies worden in workshops handreikingen gedaan om ook zelf aan de …

2022 Goals – Meer duurzame kilometers!

Nog meer duurzame kilometers! Sinds eind 2021 rijden we met deze blitse Renault Zoë. Ohja, de Zoë wordt ook nog eens opgeladen door de 800 zonnepanelen die bij Jansen&Heuning – bulk handling systems op het dak liggen! Eind dit jaar zullen wij onze ervaringen delen en tevens ook inzicht geven in de emissiereducties!  

The Processing of Biobased Plastics – Part 2

Processability In the first part of the series on the processing of biobased plastics we gave a general introduction into the current market and the common perceptions in the plastics industry. To further our understanding of the processing of biobased plastics, we need to work with some general considerations that are applicable to plastic processing …

The Processing of Biobased Plastics – Part 1

Biobased plastics provide a solution to a problem that we are all familiar with. Current plastics are mostly derived from petroleum-based feedstock and thus inevitably introduce carbon to the environment that was previously stored in underground fossil reservoirs. In contrast, biobased plastics are made from feedstock derived from biological sources and thus only introduce carbon …

Innovatief project recycling zacht PVC

PVC recycling PVC is veelzijdig qua eigenschappen en kan beschreven worden als duurzaam, resistent, licht en isolerend. Daarnaast kunnen deze eigenschappen gemanipuleerd worden door het toevoegen van additieven, zoals weekmakers. Deze weekmakers zorgen ervoor dat het polymeer zachter en flexibeler word en dus voor additionele toepassingen geschikt kan worden. In tegenstelling tot het normale “harde” …

Introductie blog: Amarens de Wolff

Voorstellen Ik ben Amarens de Wolff, 26 jaar en sinds 1 februari 2021 ben ik werkzaam bij Ecoras. Mijn achtergrond is HBO Milieukunde. Deze studie sloot goed aan bij mijn brede interesses en ik vond het leuk te leren om vraagstukken vanuit verschillende perspectieven op te lossen. In mijn vrije tijd zit ik graag met …