Biomassa & Agrifood

Binnen de sector Agri & Food komen plantaardige (o.a. bermgras) en dierlijke (mest) reststromen vrij die hergebruikt kunnen worden voor andere toepassingen. Denk aan het opwekken van groengas uit mest, het produceren van papier met behulp van vezels uit gras of het gebruiken van wol als isolatiemateriaal. De reststromen bieden ook grondstoffen die gebruikt kunnen worden voor groene chemie.

We onderzoeken en co-ontwikkelen hierbij innovatieve processen en producten die deze hoogwaardige toepassing van reststromen mogelijk maken en focussen hierbij op een duurzame en circulaire (her)inrichting van de keten.

 

Waarom Ecoras voor biomassa en duurzame agrifood?

Wij hebben een grote kennis van materialen en hun eigenschappen. Bij het vinden van een biobased alternatief maken wij ook gebruik van ons grote netwerk binnen de agri-food industrie. Wij gaan ook verder dan alleen het onderzoek naar biobased mogelijkheden. Door een life cycle analyses te doen, tonen wij de milieuwinst aan van het biobased alternatief voor de fossiele grondstof. Daarnaast zorgt een haalbaarheids- en marktonderzoek voor de economische onderbouwing.  

Frequently Asked Sustainability Questions

Allereerst is het belangrijk om duidelijk te hebben aan welke eigenschappen de grondstof moet voldoen. Moet het bijvoorbeeld heel sterk zijn, buigzaam of slijtvast. Vanuit daar kunnen we op zoek naar een natuurlijk alternatief. Is jouw grondstof papier, dan kunnen we kijken naar een biobased vezel, is het een kunststof dan kom je veelal uit bij een biopolymeer. Is het textiel dan zoeken we naar inheemse planten zoals vlas, hennep, lisdodde of brandnetel die een geschikte vezel kan opleveren. Ook voor het coaten en kleuren van producten onderzoeken we momenteel naar biobased mogelijkheden. Ecoras ondersteunt en adviseert bedrijven bij de zoektocht naar natuurlijke grondstoffen. We kijken altijd met een brede blik waarbij we het liefst de hele keten in kaart brengen.

Waar wordt het product voor gebruikt? Net zo belangrijk, waar eindigt het product, bedoeld of onbedoeld? Dat zijn twee essentiële vragen voordat je aan de slag gaat met het onderzoeken naar hoe je een product biologisch afbreekbaar maakt. Niet alles wat op het land afbreekt, breekt namelijk ook af in de zee. Het is ook belangrijk te weten aan welke eigenschappen en eisen het product moet voldoen. Moet het sterk zijn, buigbaar of slijtvast? Hoe meer je een natuurproduct namelijk bewerkt om het aan bepaalde eigenschappen te laten voldoen, hoe groter de kans dat het geen natuurproduct blijft en hierdoor niet of minder goed biologisch afbreekbaar. Ecoras onderzoekt voor bedrijven en overheden de mogelijkheden qua natuurlijke alternatieven, de milieu impact en de haalbaarheid en schaalbaarheid van biobased grondstoffen.

Dat hangt af van hoe je biologisch afbreekbaar definieert. Iets kan biologisch afgebroken worden in de natuur of in een composteerfabriek. Niet alle biobased grondstroffen zijn per definitie afbreekbaar in de natuur. Het is namelijk afhankelijk van zoveel dingen of het gemakkelijk biologisch afbreekbaar is. Alles wat direct uit de natuur komt, kan ook weer direct de natuur in. Maar als we het natuurproduct nog uitgebreid modificeren om het bijvoorbeeld sterker te maken of waterdicht, dan neemt de mate van afbreekbaarheid in de natuur af. Maar ook hoe dikker het materiaal is, hoe langer het duurt voordat het afbreekt. Kortom, een biobased grondstof is niet per definitie biologisch afbreekbaar. Het is daarom belangrijk om bij het ontwerpen van jouw product of bij het selecteren van de juiste grondstof vooraf te bepalen hoe het product bij einde levensduur afgebroken zal worden. Ecoras begeleidt en adviseert bedrijven in het ontwerpen en produceren van producten op basis van biologisch afbreekbare grondstoffen.

We kijken graag samen met jou welke grondstof het is en voor welke toepassingen deze geschikt zijn. Het kan zijn dat er in jouw reststroom bijvoorbeeld waardevolle eiwitten of vezels zitten. Wij analyseren grondstoffen, gewassen en reststromen op basis van de Waardepyramide BBE. We streven altijd naar de meest hoogwaardige toepassing. Mogelijk kan een eiwit toegepast worden in de pharma of als bodemverrijker in de agri-food sector. Een vezel kan toegepast worden in een materiaal maar ook als biomassa voor de productie van andere materialen. Vervolgens kunnen we je samenbrengen met een of meerdere organisaties die deze biogrondstof willen gebruiken. Ecoras heeft een breed netwerk en brengt bedrijven graag met elkaar in verbinding.