CSRD: Impact measurements are becoming a license-to-operate in the near future

The EU’s new CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) aims to make organisations more competitive and resilient while at the same time stimulating a more holistic sustainability-mindset. The CSRD was published by the European Commission in mid-2021 and will replace the current NFRD (Non-Financial Reporting Directive) starting on the 1st of January 2024. The NFRD explains the …

Wetgeving en certificeringen voor plastic verpakkingsmateriaal

Om een circulaire economie te kunnen realiseren, is het van belang de hoeveelheid gerecycled plastic afval te laten toenemen. Positief: deze hoeveelheid is stijgende. Minder positief: ze stijgt niet snel genoeg. Het hoofdpunt van het afvalbeleid van de EU is het volgen van circulaire principes. Recyclen is één van de hoofdmanieren om de consumptie van primaire grondstoffen …

Innovatietraject bedrijfsleven – recyclebare 3d print harsen

Samen met Vincent Voet van NHL Stenden Lectoraat Duurzame Kunststoffen werken wij aan de opzet van een onderzoek naar circulaire 3D printerinkt. Binnen dit onderzoektraject ligt de focus op recycleerbare fotopolymeer harsen gemaakt van biobased bronnen voor toepassing bij 3D Printen en andere thermohardende applicaties. Deze lichtgevoelige harsen zijn na printen geschikt voor reparatie en …

Introductie blog: Jon Salt

Introduce yourself! Hi there! My name is Jon, I am a 24 year old Englishman with a background in biomedical science and a passion for sustainability, both in my personal life and my work. I started at Ecoras in January 2021, and dove straight into the world of bioplastics, and more specifically PHA (polyhydroxyalkanoates). I’m …

The Northern Netherlands region can fulfill green dream of EU

  Coronajaar 2020 was voor noordelijke chemie- en kunststofbedrijven een jaar waarin stevige stappen op weg naar vergroening zijn gezet. Voor de volgende stap is geld nodig. Samenwerkingsverband Bio Cooperative Noord-Nederland heeft het verhaal klaar.   Paques Biomaterials uit Balk wil in het Noorden een fabriek bouwen waar uit afvalwater korrels worden geproduceerd die weer …

Ecoras netwerkpartner Chemie van MVO Nederland

Vanaf december 2020 is Ecoras lid van het nationale netwerk MVO Nederland. Netwerk Chemie De sector chemie speelt als leverancier van grondstoffen een essentiële rol in de verduurzaming van de economie. Het is een energie-intensieve sector die hard aan de slag moet om aan de gestelde duurzaamheidsdoelen van het Klimaatakkoord van Parijs en de SDG’s …