CIRCO Track: circulair ondernemen biedt volop kansen

Artikel uit Groninger Ondernemers Courant, december 2022

Minder verspilling, nieuwe business en een duurzame, schone wereld. De circulaire economie biedt volop kansen voor de maakindustrie. Ecoras houdt een Circo Demo: Speciaal voor bedrijven gevestigd op Zuidoost die deze kansen willen benutten, is er begin volgend jaar het programma CIRCO Track. “We gaan samen met ondernemers op zoek naar manieren om hun product, dienst of businessmodel zo circulair mogelijk te maken”, stelt Bert Hoefsloot van het Groningse bedrijf Ecoras in de nieuwste editie van de fysieke GROC.

Fotografie: Jan Buwalda

Tijdens het programma van de CIRCO Track maken de deelnemers kennis met circulaire economie en de voordelen die dit een bedrijf kan opleveren. “De term ‘circulaire economie’ is voor ondernemers soms maar een abstract containerbegrip”, weet Hoefsloot uit de praktijk. “Mensen zijn nogal geneigd te denken dat er voor een circulaire economie grote en kostbare ingrepen nodig zijn, maar niets is minder waar. Circulair gaat juist ook over praktische zaken als minder papiergebruik, schoner transport en hergebruik van allerlei afval.” Het programma heeft dan ook niet alleen maar een idealistische inslag. “In tegendeel. De CIRCO Track leidt tot een nieuw (circulair) businessmodel voor de ondernemer waarin kort en krachtig beschreven staat hoe het bedrijf waarde creëert, levert en behoudt.”

Een CIRCO Track bestaat uit drie bijeenkomsten van een halve dag, waarbij iedere deelnemer met zijn eigen product(en) aan de slag gaat. “De deelnemers gaan samen met de trainer op zoek naar circulaire kansen”, vertelt Hoefsloot, die het programma samen met collega en CIRCO-trainer Micha Klaarenbeek organiseert. Daarbij wordt onder andere gekeken naar waardevernietiging en verspilling in het productieproces, maar ook naar de gebruikte grondstoffen. “Want welke grondstoffen zijn te vervangen voor een duurzamer alternatief?” Ook het verbreden van het dienstenaanbod – ‘bijvoorbeeld door ook reparaties aan te gaan bieden’ – en het opnieuw inzetten van gebruikte producten zijn mogelijkheden.

Waarde van hout als restafval

Zeker als het gaat om het hergebruik van afval liggen er een hoop kansen, zo blijkt uit een recent onderzoek van Stec en New Economy, in opdracht van onder andere de gemeente en provincie Groningen. De onderzoekers brachten van 15 bedrijventerreinen in de provincie de afvalstromen in kaart en keken daarbij ook naar de economische potentie van het afval. Hoefsloot wijst als voorbeeld op hout als restafval. “Dat levert per 1.000 kilo zo’n 580 euro op. Maar in potentie zou een ton hout, na bewerking of hergebruik, ook ruim 1.400 euro op kunnen leveren”, haalt hij de cijfers van de onderzoekers aan.

Nieuwe business

Volgens Hoefsloot zijn er voor bedrijven genoeg argumenten om zich aan te melden voor het programma. “Vooropgesteld draag je als bedrijf op deze manier bij een aan duurzamere en leefbare wereld”, stelt Hoefsloot. Maar ook economisch is circulair ondernemen aantrekkelijk. “Verkoop van afval of het zelf hergebruiken in een ander product zorgt voor nieuwe business. Bovendien zijn de prijzen van energie, maar ook van grondstoffen de laatste tijd flink gestegen, dus ook dat maakt hergebruik aantrekkelijk.”

Aanmelden voor CIRCO-Demo

Voor geïnteresseerde bedrijven is er dinsdag 31 januari van 15.30 tot 17.30 uur een introductiebijeenkomst, de Circo Demo voor de Circo Track. Tijdens de Circo Demo kan kennis worden gemaakt met de programma en wordt toegelicht wat circulaire economie concreet voor het bedrijf kan opleveren. Aanmelden voor de CIRCO-Demo kan via info@bedrijvenvereniging-zo.nl.

Samenwerking

Het programma CIRCO-Track is een gezamenlijk initiatief van Economische Zaken van de gemeente Groningen, bedrijvenvereniging Zuidoost en Ecoras. De gemeente heeft de intentie om het initiatief uiteindelijk gemeentebreed uit te rollen en aan te bieden aan meerdere soorten branches. Niet zonder reden: de gemeente streeft naar een volledig circulaire economie, in alle sectoren.

Artikel te vinden op: CIRCO Track: circulair ondernemen biedt maakbedrijven volop kansen › GROC – Groninger Ondernemers Courant

Wat levert CIRCO nu concreet op? Kijk vooral eens op www.circonl.nl/cases voor de verhalen van oud CIRCO deelnemers!