Circulair maken van ziekenhuisafval

circulair maken van ziekenhuisafval

Wist je dat de zorgsector verantwoordelijk is voor 328 miljoen kilo afval (CLO, 2020) en 7% van de totale Nederlandse CO2-afdruk (Gupta Strategists, 2019)? Van het afval dat vrijkomt, moet een deel verplicht worden verbrand. Jammer genoeg gebeurt dit ook met veel plastic, al is dat niet in alle gevallen verplicht. Kortom, hier is ruimte voor verduurzaming. Daarom zet Ecoras zich in om de zorgsector te helpen bij het circulair maken van ziekenhuisafval.

Veel van het afval dat vrijkomt in ziekenhuizen bestaat uit gelamineerde producten en verpakkingen, wat moeilijk(er) te recyclen is. We onderzoeken hoe mono-materiaal alternatieven ingezet kunnen worden om de recyclebaarheid te verbeteren. Ook onderzoeken we of we gebruiksartikelen kunnen maken middels 3D-printen met schone gerecyclede plastics.

Ecoras is momenteel in overleg met de zorgsector om meer afvalstromen te selecteren waarvoor we een circulair alternatief kunnen onderzoeken. Bij het circulair maken van ziekenhuisafval werken wij ook samen met kennisinstellingen voor het ontwikkelen van nieuwe technieken voor hergebruik.

Wil je meer weten of je aansluiten bij dit project? Neem dan contact op met Wybren KalsbeekĀ  +31 (0) 6 111 366 08 of Sven Jurgens +31 (0) 6 226 570 16.

Ecoras is aanjager in meer projecten waarbij circulariteit centraal staat. Lees hier meer over onze projecten.