Bedrijfsvoering & Regelgeving

Wil je binnen jouw bedrijf aan de slag met duurzaamheid, maar weet je niet goed waar te beginnen? Wij helpen je op weg door je kennis te laten maken met de circulaire economie. Waar begin je? Wat kan het je opleveren?

Wat zijn de eerste stappen die je kunt zetten? Welke data is belangrijk om te verzamelen en waar vind je die? Hoe creëer je draagvlak in jouw bedrijf? Wat verwacht de EU van jou als bedrijf op dit gebied, nu en in de toekomst? Wij bieden diverse workshops en begeleidingstrajecten om jouw circulaire ambities te realiseren.

Waarom Ecoras voor jouw circulaire ambities?

Bedrijven benaderen ons voor de meest uiteenlopende vraagstukken rondom hun duurzaamheidsdoelstellingen. De een wil graag weten wat binnen hun bedrijf de zwaarste milieuimpact heeft. De ander zoekt een biobased alternatief voor een fossiele grondstof. Er zijn ook genoeg bedrijven die zich heel graag willen voorbereiden op de circulaire economie, maar geen idee hebben waar te beginnen.

Het is ons doel om de circulaire ambities van bedrijven werkelijkheid te maken, ook als je nog geen idee hebt hoe. We verzorgen Circo Tracks en circulaire workshops om inzicht te geven in wat de circulaire economie jou oplevert, waar de mogelijkheden liggen en ook om draagvlak te creëren binnen de organisatie.

Frequently Asked Sustainability Questions

Er zijn veel bedrijven die zich graag willen voorbereiden op de circulaire economie, maar geen idee hebben waar te beginnen. Het is ons doel om de circulaire ambities van bedrijven werkelijkheid te maken, ook als je nog geen idee hebt hoe. Daarom bieden wij drie trajecten aan om als bedrijf de eerste stap te zetten naar een circulaire economie; Circulair Introductie Demo, Circo Track en een Circulair Transitie Traject.

 

Circulair Introductie Demo

Tijdens de Circulair Introductie Demo helpen we je op weg door je kennis te laten maken met de circulaire economie. Waar begin je? Wat kan het je opleveren? Wat zijn de eerste stappen die je kunt zetten? Welke data is belangrijk om te verzamelen en waar vind je die? Hoe creëer je draagvlak in jouw bedrijf? Wat verwacht de EU van jou als bedrijf op dit gebied, nu en in de toekomst? De Circulair Introductie Demo is een kennismaking en een kick-off om daarna aan de slag te kunnen met bijvoorbeeld een Circo Track of een Circulair Transitie Traject.

 

Circo Track

Een CIRCO Track leidt tot een nieuw (circulair) businessmodel voor de ondernemer waarin kort en krachtig beschreven staat hoe het bedrijf waarde creëert, levert en behoudt.

Een CIRCO Track bestaat uit drie bijeenkomsten van een halve dag, waarbij elke deelnemer met zijn eigen product(en) aan de slag gaat. De deelnemers gaan samen met een circo-trainer van Ecoras op zoek naar circulaire kansen. Hierbij worden verschillende zaken onder de loep genomen, zoals de verspilling in het productieproces, maar ook naar de gebruikte grondstoffen. Misschien zijn er duurzamere alternatieven bijvoorbeeld een biobased grondstof of een grondstof vanuit een afvalstroom. Maar we kijken ook naar het verbreden van diensten. Kunnen bedrijven misschien reparaties aanbieden, waardoor producten opnieuw of langer gebruikt kunnen worden. Kortom, een Circo Track geeft concrete handvaten om met circulariteit aan de slag te gaan. Je werkt je eigen business case uit tot een concreet plan, dat op korte termijn realiseerbaar is in jouw bedrijf.

 

Circulair Transitie Traject

Een circulair transitie traject is een compleet traject waarmee je met jouw bedrijf de transitie maakt van een lineaire naar een circulaire economie. Ecoras begeleidt jou in dit hele traject. We starten met het inzichtelijk maken waar de grootste milieu impact zit binnen jouw bedrijfsvoering. Hiermee weet je meteen waar de kansen liggen. Dit doen we aan de hand van een LCA, een life cycle analysis. Die zijn er in verschillende soorten en maten, dus voor elke bedrijfsvoering, product of situatie is er een milieu impact analyse. Nadat we in kaart hebben gebracht waar de kansen en mogelijkheden liggen, kun je als bedrijf aan de slag. Dat hoef je heus niet allemaal zelf te bedenken, wij begeleiden bedrijven om daarna ook daadwerkelijk de stappen te zetten die nodig zijn om circulair te ondernemen. Dit vereist namelijk een andere manier van denken en doen. We zien bijvoorbeeld geregeld dat reststromen die vrijkomen bij productie worden bestempeld als afval. Deze stromen willen we een waarde geven. De een zijn afval, is namelijk de ander zijn grondstof.  We kijken samen met de bedrijven wat te veranderen in bijvoorbeeld bedrijfs- op productieprocessen, maar ook naar biobased alternatieven voor fossiele grondstoffen. Dit alles door de inzet van ons brede netwerk. Samen met bedrijven, overheden en kennisinstellingen realiseren wij circulaire ambities. Daarbij is tastbare resultaat voor de bedrijven en de samenleving ons doel. Soms bestaan er nog geen circulaire processen, grondstofmogelijkheden voor het afval of een biobased alternatief voor jouw grondstof. In dat geval werken we samen met hogescholen en universiteiten om hier een oplossing voor te vinden.

Wet- en regelgeving is een groot onderdeel van de transitie naar een circulaire economie, maar voor veel bedrijven en organisaties ook een heel moeilijk onderdeel. Wanneer je je als bedrijf afvraagt of je voldoet aan de huidige milieu wet- en regelgeving, kun je Ecoras vragen dit voor jou te inventariseren. Ecoras is op de hoogte van wat Europa verwacht van bedrijven op gebied van verduurzaming, nu en in de toekomst. Bijvoorbeeld de Europese regelgeving voor het gebruik van plastic verpakkingsmateriaal. Hiervoor is onlangs een nieuwe Europese regelgeving van kracht gegaan die elke lidstaat net weer anders toepast. Daarom is het niet altijd duidelijk wat er nu precies van je wordt verwacht en kan het zomaar zo zijn dat je er niet aan voldoet of juist wel, maar dat je veel te veel betaalt. Er zijn ook Europese wetten en regels in aantocht waar je je als bedrijf al op kunt voorbereiden, zoals de toekomstige wet CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive). Dit is de verplichting als bedrijf om te rapporteren over duurzaamheid in brede zin. Zo moeten bedrijven vanaf 2024 kunnen aantonen wat de mate van duurzaamheid van hun producten is. Het is belangrijk te weten welke informatie je moet verzamelen en waar je die vandaan haalt. Een goed begin is het halve werk!

Heb je mooie ambities om te verduurzamen, maar loop je tegen wet- en regelgeving aan? Het komt regelmatig voor, bijvoorbeeld wanneer je een afvalstof als grondstof wilt gebruiken. Desondanks is er vaak van alles mogelijk binnen de bestaande kaders. Ecoras heeft hiervoor samen met de Hanzehogeschool een Juridisch Platform opgezet. Op dit platform vind je informatie over waar andere bedrijven tegen aan zijn gelopen en hoe zij hiermee om zijn gegaan. Op dit platform worden deze processen beschreven om andere bedrijven te ondersteunen. Het is ook mogelijk om jouw eigen case in te dienen, zodat studenten en aangesloten organisatie jou verder kunnen helpen. Een ander doel van het Juridisch Platform is om de ambities die door regelgeving worden tegengehouden, te verzamelen zodat we hiermee in Den Haag of Brussel kunnen laten zien welke wet- en regelgeving in de weg staat van verdere verduurzaming.

Het hergebruiken van afval biedt een hoop kansen. Het is ook een goed startpunt als je jouw bedrijf wilt verduurzamen. In Groningen hebben de provincie en diverse gemeenten de afvalstromen van 15 bedrijventerreinen in kaart gebracht. Er is ook onderzocht wat de economische potentie is van dat afval. Neem het hergebruik van hout, als restafval levert hout per 1.000 kilo zo’n 580,- euro op. Gebruik je het opnieuw, dan kan het zomaar € 1.400, – opleveren, blijkt uit het onderzoek van Stec en New Economy. De een zijn afval is de ander zijn grondstof. Verkoop van afval of het zelf hergebruiken in een ander product is goed voor het milieu, maar ook lucratief nu de prijzen van grondstoffen zo gestegen zijn. Wil je weten of jouw afval meer waard is? Ecoras helpt bedrijven bij het vinden van een nieuw doel voor afvalstromen.

Tijdens een CIRCO Track maken deelnemers kennis met de circulaire economie en de voordelen die dit een bedrijf kan opleveren. De term ‘circulaire economie’ is voor veel ondernemers een abstract begrip. Waar moet je beginnen, wat moet je allemaal aanpakken en is het erg kostbaar? Niets is minder waar. Circulair gaat juist over praktische zaken zoals minder gebruik van energie, papier, verpakkingsmateriaal, schoner transport en hergebruik van allerlei afval. Het programma heeft niet alleen een idealistische inslag. Een CIRCO Track leidt tot een nieuw (circulair) businessmodel voor de ondernemer waarin kort en krachtig beschreven staat hoe het bedrijf waarde creëert, levert en behoudt.

Een CIRCO Track bestaat uit drie bijeenkomsten van een halve dag, waarbij elke deelnemer met zijn eigen product(en) aan de slag gaat. De deelnemers gaan samen met een circo-trainer van Ecoras op zoek naar circulaire kansen. Hierbij worden verschillende zaken onder de loep genomen, zoals de verspilling in het productieproces, maar ook naar de gebruikte grondstoffen. Misschien zijn er duurzamere alternatieven bijvoorbeeld een biobased grondstof of een grondstof vanuit een afvalstroom. Maar we kijken ook naar het verbreden van diensten. Kunnen bedrijven misschien reparaties aanbieden, waardoor producten opnieuw of langer gebruikt kunnen worden. Kortom, een Circo Track geeft concrete handvaten om met circulariteit aan de slag te gaan. Je werkt je eigen business case uit tot een concreet plan, dat op korte termijn realiseerbaar is in jouw bedrijf.