Circulaire economie is een andere manier van denken en doen

Bedrijven benaderen ons voor de meest uiteenlopende vraagstukken rondom hun duurzaamheidsdoelstellingen. De een wil graag weten wat binnen hun bedrijf de zwaarste milieu impact heeft. De ander zoekt een biobased alternatief voor een fossiele grondstof. Het is ons doel om de circulaire ambities van bedrijven werkelijkheid te maken. Daarom hebben wij ons gespecialiseerd in Impact & Analyses, Circulair & Biobased producten, Biomassa & Agrifood en Transitie & Bedrijfsvoering. Je hebt deze disciplines nu eenmaal allemaal nodig om van een lineaire bedrijfsvoering een circulaire te maken. En dat is nou precies waar wij bedrijven in begeleiden.

Het begint met het inzichtelijk maken waar de grootste milieu impact zit en daarmee ook waar de kansen liggen. Dit doen we aan de hand van een milieu impact analyse. Die zijn er in verschillende soorten en maten, dus voor elke bedrijfsvoering, product of situatie is er een passende analyse. Wij verzorgen CO2 footprint analyses, levenscyclusanalyses (LCA) en brengen de circulariteitsperformances in kaart. Zo’n impact analyse is het startpunt zodat je weet waar je concreet mee aan de slag kunt.

En die eerste stappen, die hoeven organisaties heus niet allemaal zelf te bedenken en te doen. Wij begeleiden ze daarna ook om daadwerkelijk de stappen te zetten die nodig zijn om circulair te ondernemen. Dit vereist namelijk een andere manier van denken en doen. We zien bijvoorbeeld geregeld dat reststromen die vrijkomen bij productie worden bestempeld als afval. Deze stromen willen wij waarde geven. De een zijn afval, is namelijk de ander zijn grondstof.  We kijken samen wat er veranderd moet worden in bijvoorbeeld bedrijfs- op productieprocessen, maar ook naar biobased alternatieven voor fossiele grondstoffen.

Europese regelgevingen rondom duurzaamheid

Wet- en regelgeving is ook een groot onderdeel van de transitie naar een circulaire economie. Wij inventariseren bijvoorbeeld, of je als bedrijf al voldoet aan de verschillende Europese regelgevingen rondom duurzaamheid zoals het CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), waarin staat dat grote bedrijven vanaf 2024 verplicht moeten rapporteren over hun impact op mens en milieu. Ook de Europese regelgeving rondom het gebruik van plastic verpakkingsmateriaal roept veel vragen op bij bedrijven, omdat de lidstaten deze regelgeving zelf mogen invullen. Dat maakt dat het niet altijd duidelijk is wat er nu precies van je wordt verwacht en het kan zomaar zo zijn dat je er niet aan voldoet. Of juist wel, maar dat je te veel betaalt en dat wil je ook niet.

Bij onze werkzaamheden maken we graag gebruik van ons grote netwerk. Soms bestaat er namelijk nog geen circulaire keten, valorisatieroute voor het afval/bijproduct of een biobased alternatief voor een grondstof. In dat geval werken we samen met hogescholen en universiteiten om hier een oplossing voor te vinden. Samen met bedrijven, overheden en kennisinstellingen realiseren wij circulaire ambities. Daarbij is een tastbaar resultaat voor de bedrijven en de samenleving ons ultieme doel.

Heb jij circulaire ambities? Neem gerust contact met ons op!