Data verzamelen, borgen én er wat slims mee doen

Wet- en regelgeving is een groot onderdeel van de transitie naar een circulaire economie, maar voor veel bedrijven en organisaties is dit een complex onderdeel (bijvoorbeeld CSRD Corporate Sustainability Reporting Directive). Ook M&G Group liep hiertegen aan. “We kregen steeds vaker vragen over welke materialen onze producten bevatten en wat dat betekent als je deze producten wilt exporteren. De Europese regelgeving rondom duurzaamheid, materiaalgebruik en afvalstromen is best ingewikkeld en wordt in sommige gevallen door de lidstaten verschillend geïmplementeerd”, vertelt Henk Bruining, Regulation & Innovation Manager van M&G Group. “Daar wilden wij graag inzicht in krijgen. Wij schuwen het als M&G Group niet om experts in te schakelen voor onderwerpen waar wij niet deskundig in zijn. Ook werken we graag samen met lokale partijen. Ecoras zit bij ons om de hoek, dus lokaler kon het niet. De kennismaking met Ecoras kon ik lopend doen, dat heb ik nog niet eerder meegemaakt”, lacht Henk Bruining.

Ook Ecoras was blij verrast toen hun achterbuurman contact opnam voor advies. “Uiteraard wilden wij M&G Group hiermee helpen”, legt Sven Jurgens van Ecoras uit, “maar naast het inzichtelijk maken van de huidige regelgeving, is het wel zo efficiënt om tegelijkertijd in kaart te brengen wat er in de toekomst van je wordt verwacht (bijvoorbeeld inzake CSRD Corporate Sustainability Reporting Directive). M&G Group staat hier heel pragmatisch in en vroeg ons daarom ook te adviseren over hoe ze vervolgens aan deze regelgeving kunnen voldoen.

We zijn bewust bezig met de impact van ons bedrijf

“En adviseren hebben ze gedaan”, vult Henk aan. “We weten nu welke informatie we nodig hebben. Aan ons de taak deze data te verzamelen, te borgen en daar wat slims mee te doen. Alleen data verzamelen, is vrij zinloos, je moet er vervolgens ook beleid op maken. Wij zijn sowieso met verduurzaming bezig. Vorig jaar hebben we een nieuwe fabriek gebouwd in Assen waarbij we maximaal hebben ingezet op duurzaamheid, biodiversiteit en inpassing in het landschap. Aan de achterzijde van het pand wordt een bos aangelegd voor de grote bosmuis, een bedreigd diersoort die zich in dit bos thuis gaat voelen. Aan de linkerzijde van het pand is de grond ingezaaid met wilde bloemen en planten voor de bijenpopulatie en er wordt ook rekening gehouden met de vliegroutes van vleermuizen door ’s avonds het pand maar zeer beperkt te verlichten. De parkeerplaatsen zijn gemaakt met graskeien waardoor het water goed weg kan en de grond niet uitdroogt. We hebben klimbeplanting tegen de gevel en een dak vol zonnepanelen. We zijn bewust bezig met de impact van ons bedrijf. Heel 2023 zijn wij nog bezig met de verhuizing van productiemiddelen en de nieuwe fabriek is begin 2024 volledig operationeel. Tussendoor willen we beleid vormen over de duurzaamheid van onze producten.”

CSRD Corporate Sustainability Reporting Directive

Doen wat je kan en weten wat de impact is van wat je doet

“De inventarisatie en advisering van Ecoras was voor ons het begin. We waren in eerste instantie blij te horen dat er geen acuut zorgpunt uitkwam. Nu kunnen we de data verzamelen, daarop beleid maken en dit als startpunt nemen om het elk jaar beter te doen. Wij willen anticiperend zijn op wat er van ons wordt verwacht, zodat we in staat zijn aan te tonen dat we het maximale doen en weten wat we leveren.” En daar is Sven Jurgens het roerend mee eens. “Daar gaat het nou precies om bij het verduurzamen van je bedrijf. Doen wat je kan en weten wat de impact is van wat je doet.”

 

Heb jij vragen over de CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive)?

Wil je weten of je als bedrijf al voldoet aan de verschillende Europese regelgevingen rondom duurzaamheid? Bijvoorbeeld het CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), waarin staat dat grote bedrijven vanaf 2024 verplicht moeten rapporteren over hun impact op mens en milieu. Of de Europese regelgeving rondom het gebruik van plastic verpakkingsmateriaal?  Wij adviseren hier graag over.

Wil je meer weten over milieuimpacatanalyses? Lees dan hier 10 redenen om een LCA te laten doen.