Diensten

Programma ontwikkeling voor een systeemaanpak

Programma ontwikkeling voor een systeemaanpak

Bij Ecoras denken we altijd in ketens. Wanneer we een circulaire kans in de markt zien, pakken wij het heft in halen, halen we ketenpartners bij elkaar en proberen we gezamenlijk een strategie te bedenken voor nieuwe circulaire projecten.

Lees meer

Spreken, panels en workshops

Zoek je een spreker, panel moderator of workshop voor een event of congres waarbij circulaire economie of duurzaamheidsontwikkelingen een speerpunt is? Wij zijn naast deskundig ook inspirerende sprekers ook gedreven in het leiden van panel sessies en workshops.

Lees meer
CIRCO Track

Circo Track workshop

Wil je aan de slag met het verduurzamen van jouw bedrijf of product? Een Circo Track workshop geeft concrete handvaten om met circulariteit aan de slag te gaan. Je werkt je eigen business case uit tot een concreet plan, dat op korte termijn realiseerbaar is in jouw bedrijf.

Lees meer
Circulair Transitie Traject

Circulair Transitie Traject

Een circulair transitie traject is een compleet traject waarmee je met jouw bedrijf de transitie maakt van een lineaire naar een circulaire economie. Ecoras begeleidt jou in dit hele traject.

Lees meer
Product Environmental Footprint (PEF)

Product Environmental Footprint (PEF)

Als bedrijven ons vragen om hen te helpen met hun duurzaamheidsrapportages, kijken wij altijd eerst wat er in de toekomst wordt verwacht van het bedrijf. We willen het namelijk direct uitvoeren volgens de richtlijn Product Environmental Footprint (PEF), een geharmoniseerde methodologie voor de berekening van de ecologische voetafdruk van producten.

Lees meer
Circulaire Introductie Demo

Circulaire Introductie Demo

De Circulaire Introductie Demo is voor bedrijven met circulaire ambities maar niet zo goed weten waar ze nou eigenlijk moeten beginnen. We helpen je op weg door je kennis te laten maken met de circulaire economie. Waar begin je? Wat kan het je opleveren? Wat zijn de eerste stappen die je kunt zetten?

Lees meer
Product Environmental Footprint (PEF)

Levenscyclusanalyse (LCA)

De aandacht van bedrijven en overheden, maar ook consumenten, voor efficiënt gebruik van grondstoffen en sociale verantwoordelijkheid wordt steeds groter. Wil je als bedrijf meer inzicht in de milieueffecten van jouw product of processen, kies dan voor een LCA. De afkorting LCA betekent Life Cycle Assessment.

Lees meer
co2 footprint analyse van een evenement

CO2 footprint analyses

Wij verzorgen CO2 footprint analyses volgens het Greenhouse Gas Protocol (scope 1, 2 & 3). Een CO2 footprint heeft het voordeel dat er sneller gewerkt kan worden, omdat er naar één enkele indicator wordt gekeken, CO2.

Lees meer
procesbegeleiding circulaire ketenprojecten

Procesbegeleiding circulaire ketenprojecten

Bij Ecoras denken we altijd in cirkels. Wanneer we een circulaire kans in de markt zien, pakken wij het heft in halen, halen we ketenpartners bij elkaar en proberen we gezamenlijk een strategie te bedenken voor nieuwe circulaire projecten. Benieuwd hoe wij dit doen?

Lees meer

Advisering & Consultancy

Wanneer je als bedrijf een biobased of circulair product hebt ontwikkeld is het van belang om je markt goed te kennen én te volgen. De markt van biobased en circulaire oplossingen veranderd namelijk razend snel! Bij Ecoras zijn we altijd op de hoogte van de laatste marktontwikkelingen, denk hierbij ook aan aantrekkelijke subsidieregelingen en wet- en regelgeving.

Lees meer

Marktverkenning & Haalbaarheid

Wil je bedrijven of overheden interesseren of stimuleren om iets op te pakken? Maak gebruik van ons brede netwerk aan bedrijven, overheden en kennisinstellingen.

Lees meer
Afval naar waardevolle grondstof

Van Afval naar waardevolle Grondstof

”One man’s trash is another man’s treasure.” Dat is precies hoe wij hier denken! Vaak hoeft afval geen kostenpost te zijn maar kan het juist geld opleveren. Benieuwd hoe Ecoras dit aanpakt?

Lees meer

Aanjagen van circulaire transities

Wij doen iets met de kansen die wij zien. Wij ontwikkelen daarom ook maatschappelijke programma’s om verandering en innovatie aan te jagen. Hiermee zetten wij verandering in gang, verbinden we ketens met elkaar en zorgen wij gezamenlijk voor tastbaar resultaat.

Lees meer