Circulair Transitie Traject

Circulair Transitie Traject

Een circulair transitie traject is een compleet traject waarmee je met jouw bedrijf de transitie maakt van een lineaire naar een circulaire economie. Ecoras begeleidt jou in dit hele traject.

Soms moet er nog voor interne draagvlak worden gezorgd, dat doen wij met workshops. We brengen de milieu impact in kaart en we bespreken milieukansen. Samen met de verschillende afdelingen bepalen we KPI’s en we toetsen periodiek hoe de transitie verloopt. Met Ecoras hoef je het niet allemaal zelf te bedenken, noch de kar te trekken.

Hoe werkt zo’n Circulaire Transitie?

We starten met het inzichtelijk maken waar de grootste milieu impact zit binnen jouw bedrijfsvoering. Hiermee weet je meteen waar de kansen liggen. Dit doen we aan de hand van een LCA, een life cycle analysis. Die zijn er in verschillende soorten en maten, dus voor elke bedrijfsvoering, product of situatie is er een milieu impact analyse. Nadat we in kaart hebben gebracht waar de kansen en mogelijkheden liggen, kun je als bedrijf aan de slag. Dat hoef je heus niet allemaal zelf te bedenken, wij begeleiden bedrijven om daarna ook daadwerkelijk de stappen te zetten die nodig zijn om circulair te ondernemen. Dit vereist namelijk een andere manier van denken en doen.

We zien bijvoorbeeld geregeld dat reststromen die vrijkomen bij productie worden bestempeld als afval. Deze stromen willen we een waarde geven. De een zijn afval, is namelijk de ander zijn grondstof.  We kijken samen met de bedrijven wat te veranderen in bijvoorbeeld bedrijfs- op productieprocessen, maar ook naar biobased alternatieven voor fossiele grondstoffen. Dit alles door de inzet van ons brede netwerk. Samen met bedrijven, overheden en kennisinstellingen realiseren wij circulaire ambities. Daarbij is tastbare resultaat voor de bedrijven en de samenleving ons doel.

Soms bestaan er nog geen circulaire processen, grondstofmogelijkheden voor het afval of een biobased alternatief voor jouw grondstof. In dat geval werken we samen met hogescholen en universiteiten om hier een oplossing voor te vinden.

Circulair Transitie Traject stapsgewijs

Stap 1. Inzicht & draagvlak
We starten met het inzichtelijk maken waar de grootste milieu impact zit binnen jouw bedrijfsvoering. Hiermee weet je meteen waar de kansen liggen. Dit doen we aan de hand van een LCA, een life cycle analysis. Die zijn er in verschillende soorten en maten, dus voor elke bedrijfsvoering, product of situatie is er een milieu impact analyse. Het is ook mogelijk te beginnen met een circulaire workshop om intern bewustzijn en draagvlak te creëren en vervolgens de impact te analyseren.

Stap 2. Milieukansen
Nadat we in kaart hebben gebracht waar de kansen en mogelijkheden liggen, kun je als bedrijf aan de slag. Met de directie of middenkader bespreken we de milieukansen obv de LCA en kijken we ook naar de economische en sociale effecten. We kijken samen wat te veranderen in bijvoorbeeld bedrijfs- op productieprocessen, maar ook naar biobased alternatieven voor fossiele grondstoffen.

Stap 3. Werken aan de verandering
Met elke afdeling bepalen we de KPI’s, zodat het voor iedereen duidelijk is op welke punten er aan verandering wordt gewerkt. Wij begeleiden je ook tijdens deze fase om ook daadwerkelijk de stappen te zetten die nodig zijn om circulair te ondernemen. Dit vereist namelijk een andere manier van denken en doen.

Stap 4. Periodiek toetsen
Wij toetsen periodiek hoe de transitie verloopt en waar moet worden bijgestuurd tot het resultaat is bereikt.