Circulaire ketenontwikkeling

Bij Ecoras werken we veel samen met het bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen. Om tot impactvolle circulaire ketens te komen is er vanuit alle ketenpartners veel commitment nodig en moet er een gezamenlijk doel worden geformuleerd. Dit zijn twee lastige (maar onmisbare) stappen binnen de transitie van lineaire naar circulaire ketens.

Door ambitieuze stakeholders samen te brengen en daarna in gezamenlijkheid een concreet actieplan te ontwikkelen maken we grote stappen richting een duurzamere samenleving.

Momenteel werken wij samen met verschillende partners aan de volgende waardeketens:

  • Zacht-PVC recycling
  • Rubber recycling
  • Lokale textielproductie en recycling (zowel fossiele als natuurlijke materialen)
  • Productie van PHA (biologisch afbreekbare kunststoffen)