co2 footprint analyse van een evenement

CO2 footprint analyses

CO2 footprint analyses zijn op basis van één enkele indicator, CO2. Een CO2 footprint heeft het voordeel dat er sneller gewerkt kan worden, omdat er naar een enkele indicator wordt gekeken. Dit is ook gelijk het nadeel, aangezien de milieueffecten buiten CO2 emissies niet worden meegenomen. Qua communicatie biedt de CO2 footprint wel voordelen, aangezien dit de meest gebruikte indicator is en dus bij veel mensen bekend is.

Om de milieu-impact van producten of productieprocessen te beoordelen zijn er verschillende opties mogelijk, afhankelijk van het doel en de beoogde omvang van het project. Er zijn daarom een aantal verschillende impactanalyses die wij hierin aanbieden waaronder CO2 footprint analyses volgens het Greenhouse Gas Protocol (scope 1, 2 & 3).

CO2 Footprint Scope 1 & 2 – Greenhouse Gas Protocol (GHG)

De CO2 Footprint Scope 1 analyseert de emissies die vrijkomen door gebruik van energie, bijvoorbeeld in jouw pand en van het wagenpark. Scope 2 betreft de impact van de ingekochte energie zelf (kerncentrale).

Qua communicatie biedt de CO2 footprint voordelen, aangezien dit de meest gebruikte indicator is en dus bij veel mensen bekend is. Het nadeel is dat de milieueffecten buiten CO2 emissies niet worden meegenomen. Wil je een bredere milieu impact analyse van jouw bedrijf of product, kijk dan bij de verschillende Life Cycle Assements (LCA) die wij maken.

Doorlooptijd berekening in Excel tool: <1 maand

Doorlooptijd berekening & rapportage scope 1 & 2 : ±1 tot 2 maanden

CO2 Footprint Scope 3

Deze scope kan worden toegevoegd op de scope 1 & 2 analyse. Scope 3 omvat veel activiteiten die direct en indirect worden beïnvloed door het te-analyseren bedrijf. Het is mogelijk om enkele activiteiten uit scope 3 mee te nemen, zoals Tesla dat doet voor haar jaarrapportages.

Doorlooptijd: Sector specifiek

Sectoren waarvoor wij CO2-footprint analyses hebben uitgevoerd:

 • Agrifood
  • Aardappelen & suikerbiet
  • Olie & vetten
  • Fermentatie
 • Landbouw
  • Vlas
  • Hennep
  • Bermgras
  • Resthout
  • Biogas / groengas
 • Consumentengoederen
  • Elektronica
  • Hondensnacks
 • Plastics / Chemie
  • Biobased plastics (bijv. PLA)
  • Bioafbreekbare plastics (bijv. PHA)
  • Circulaire plastics (bijv. recycled PP)
  • Chemische- en mechanische recycling
  • Chemische bouwstenen (biobased & fossiel)
  • Voedsel- & drankverpakkingen
 • Bouw en infra
  • Circulair beton
  • Plaatmateriaal
  • Bewegwijzering
  • Composietmaterialen
  • Isolatiemateriaal
 • Textiel
  • Polyester
  • Linnen
  • Katoen
 • Publieke sector
  • Grondstofstromen- & impactanalyse
  • Impact van diverse valorisatieroutes biomassa