Afval naar waardevolle grondstof

Van Afval naar waardevolle Grondstof

Bij Ecoras geloven wij niet in afval. Veel van de materiaalstromen met het ”afval-labeltje” hebben nog een grote toegevoegde waarde. Waarde voor het bedrijf zelf, dan wel voor een ander bedrijf. Heb jij een reststroom waar mogelijk een bio grondstof in zit?

Wij ondersteunen bedrijven bij het vinden van nieuwe toepassingen van afvalstromen/bijproducten. Ook wanneer wetgeving of de businesscase belemmerend is ondersteunen we graag met behulp van ons netwerk.

Vanuit de markt krijgen we veel uiteenlopende vragen omtrent een nuttige(re) toepassingen van afvalstromen of bijproducten vanuit een productieproces. Hierbij kan het gaan om materiaalstromen uit de chemische industrie, biomassa, agri-food, kunststoffen, enz.

Vanuit onze inhoudelijke expertise en brede netwerk kunnen we u verder helpen in het vinden van een duurzame route voor uw materiaal!

Ellen MacArthur Foundation – Full circular eco system