Life Cycle Assessment (LCA) & CO2 footprint

Bij Ecoras kunnen wij de milieu impact van uw product of dienst inzichtelijk voor u maken door middel van een Life Cycle Assessment (LCA) en/of CO2 footprint. Met behulp van dit instrument wordt de input en output (materiaal en energie) van een product- of dienstketen verrekend tot een impactindicator zoals CO2-emissie. Ook kan er gekozen worden om impact te analyseren op het gebied van bijv. verzuring, giftigheid & uitputting van fossiele grondstoffen.

Om de milieu-impact van producten of productieprocessen te beoordelen zijn er verschillende opties mogelijk, afhankelijk van het doel en de beoogde omvang van het project. Er zijn daarom een aantal verschillende producten die wij hierin aanbieden: een Quickscan-, Verkennende- en een volledige LCA (Life Cycle Assessment) en een CO2 footprint volgens het Greenhouse Gas Protocol (scope 1, 2 & 3).

Quickscan LCA

Een verkorte LCA om inzicht te bieden in de impact of een product of systeem in kaart te brengen en de zwaartepunten hierbinnen te identificeren. Een LCA Quickscan probeert op een meer vereenvoudigde en snellere manier inzicht te geven in een aantal milieu-indicatoren. Het kan worden gebruikt om binnen een proces de milieukundige knelpunten te identificeren, waarop het proces verbeterd kan worden.

Doorlooptijd: ±1 tot 3 maanden

Verkennende LCA

Bij een Verkennende LCA wordt een bestaand of toekomstig product/systeem in meer detail onderzocht. De scope en het detailniveau van deze dienst maakt het ook mogelijk om de impact van meerdere scenario’s in kaar te brengen. Ideaal voor partijen die inzicht willen in de impact van andere keuzes op het gebied van energie, grondstoffen maar bijvoorbeeld ook end-of-life routes.

Doorlooptijd: ±3 tot 6 maanden

Volledige LCA

De meest uitgebreide optie, waarin het gehele productieproces in kaart wordt gebracht en de effecten van de processtappen voor een groot aantal indicatoren wordt meegenomen.

Een LCA kan ondersteuning bieden bij het vinden van de totale impact van producten, een vergelijking maken tussen producten of door optimalisatie van processtappen en bijbehorende impact. In principe bestaat een volledige LCA studie uit vier fases: Doel & Scope, Life Cycle Inventory, Life Cycle Impact Assessment en Interpretatie. Het is belangrijk vooraf het beoogde doel en scope van de studie goed te definiëren, aangezien veel van de keuzes die in het proces gemaakt worden afhankelijk zijn van deze definitie. In de inventarisatiefase worden de input en outputstromen van het productsysteem naar de natuur opgeschreven. In de volgende fase wordt van elk van de stromen de impact bepaald aan de hand van een aantal impactcategorieën. De vierde en laatste fase loopt gelijktijdig met het hele proces en wordt gebruikt om aannames en betrouwbaarheid te checken, conclusies te trekken en aanbevelingen te doen. De normen voor een volledige LCA wordt beschreven in de ISO 14040 series.

Daarnaast kan een LCA door ons worden omgezet naar een EPD (Environmental Product Declaration). Dit beknopte en gestandaardiseerde ”impactrapport” kan interessant zijn wanneer uw klanten vragen naar milieu impact gerelateerde data. EPD’s worden in heel Europa toegepast binnen diverse industrieën. Zie ook de website van Environdec.

Doorlooptijd: ±3 tot 7 maanden

Doorlooptijd LCA rapportage volgens ISO norm: ±5 tot 8 maanden

CO2 Footprint Scope 1 & 2 – Greenhouse Gas Protocol (GHG)

Een analyse van een proces op basis van één enkele indicator, CO2. Een CO2 footprint heeft het voordeel dat er sneller gewerkt kan worden, omdat er naar een enkele indicator wordt gekeken. Dit is ook gelijk het nadeel, aangezien de milieueffecten buiten CO2 emissies niet worden meegenomen. Qua communicatie biedt de CO2 footprint wel voordelen, aangezien dit de meest gebruikte indicator is en dus bij veel mensen bekend is.

Doorlooptijd berekening in Excel tool: <1 maand

Doorlooptijd berekening & rapportage scope 1 & 2 : ±1 tot 2 maanden

CO2 Footprint Scope 3

Deze scope kan worden toegevoegd op de scope 1 & 2 analyse. Scope 3 omvat veel activiteiten die direct en indirect worden beïnvloed door het te-analyseren bedrijf. Het is mogelijk om enkele activiteiten uit scope 3 mee te nemen, zoals Tesla dat doet voor haar jaarrapportages.

Doorlooptijd: Sector specifiek

Europese ontwikkelingen voor toekomstige ecologische voetafdrukken – Product Environmental Footprint (PEF)

De Europese Commissie ontwikkelt momenteel de Product Environmental Footprint (PEF), een verbeterde en geharmoniseerde methodologie voor de berekening van de ecologische voetafdruk van producten. Het initiatief is bedoeld om de verwarring bij de consument weg te nemen omdat er momenteel binnen de Europese Unie meerdere LCA-normen bestaan.

Het systeem is nu al enkele jaren in ontwikkeling en is momenteel in de implementatiefase. Voor meerdere industrieën zijn inmiddels zogenaamde PEFCRs ontwikkeld. De PEFCR geeft sector-/product specifieke richtlijnen voor de ontwikkeling van PEFs. De PEF zal uiteindelijk een gestandaardiseerde effectbeoordelingsmethode, een database met achtergrond LCA-gegevens, en berekeningsregels voor verschillende industriële sectoren kunnen bieden. De resultaten van een PEF zal geschikt zijn voor communicatie naar consumenten/inkopende partijen en “eco-labelling“; en biedt daarmee dus volledig zichtbaarheid in de milieu-impact van een product.

Sectoren waarvoor wij in het verleden impact analyses hebben uitgevoerd:

 • Agrifood
  • Aardappelen & suikerbiet
  • Olie & vetten
  • Fermentatie
 • Landbouw
  • Vlas
  • Hennep
  • Bermgras
  • Resthout
  • Biogas / groengas
 • Consumentengoederen
  • Elektronica
  • Hondensnacks
 • Plastics / Chemie
  • Biobased plastics (bijv. PLA)
  • Bioafbreekbare plastics (bijv. PHA)
  • Circulaire plastics (bijv. recycled PP)
  • Chemische- en mechanische recycling
  • Chemische bouwstenen (biobased & fossiel)
  • Voedsel- & drankverpakkingen
 • Bouw en infra
  • Circulair beton
  • Plaatmateriaal
  • Bewegwijzering
  • Composietmaterialen
  • Isolatiemateriaal
 • Textiel
  • Polyester
  • Linnen
  • Katoen
 • Publieke sector
  • Grondstofstromen- & impactanalyse
  • Impact van diverse valorisatieroutes biomassa