Product Environmental Footprint (PEF)

Levenscyclusanalyse (LCA)

De aandacht van bedrijven en overheden, maar ook consumenten, voor efficiënt gebruik van grondstoffen en sociale verantwoordelijkheid wordt steeds groter. Wil je als bedrijf meer inzicht in de milieueffecten van jouw product of processen, kies dan voor een LCA. De afkorting LCA staat voor levenscyclusanalyse of in het Engels Life Cycle Assessment..

Bij Ecoras maken wij de milieu impact van jouw product of dienst inzichtelijk door middel van een Levenscyclusanalyse (LCA). Met dit instrument berekenen wij de input en output (materiaal en energie) van een product- of dienstketen en dat verwerken we in een rapport tot begrijpelijke cijfers over de impact op het milieu.

Wat is een LCA?

De Levenscyclusanalyse, LCA, is een methode die de milieubelasting van een product of activiteit meet gedurende de hele levenscyclus. Van de winning van grondstoffen en de productie tot recycling of afvalverwerking. Daarbij wordt gebruik gemaakt van speciale rekenmodellen. Het gaat hierbij om een keten van processen, daardoor wordt LCA gezien als een vorm van ketenanalyse.

De resultaten van een LCA worden weergegeven in een milieuprofiel. Hierin vind je verschillende milieucategorieën, zoals effecten op klimaatverandering (carbon footprint), watergebruik, verzuring, toxiciteit, aantasting van de ozonlaag of anorganische stoffen in de luchtwegen (fijnstof) en nog veel meer.

LCA en footprint van een sneaker
CO2 emissies in de productieketen van een sneaker, emissiewaarden zijn alleen ter illustratie.

Wat kun je met een LCA?

De resultaten van een LCA kunnen op vele manieren worden gebruikt.

• Rapporteer aan jouw stakeholders over de milieu-impact van jouw product d.m.v. een rapport

• Identificeer de hotspots in de waardeketen van een product of proces

• Onderbouw hiermee jouw financieringsaanvraag of subsidieaanvraag

• Ondersteun toekomstige verbeteringen in product- of procesontwerp

• Monitor de milieu-indicatoren voor inzicht

• Baseer een milieuverklaring of claim op de cijfers uit de LCA

• Verbeter jouw duurzaamheidsstrategie met de uitkomsten

Is een LCA levenscyclusanalyse verplicht?

Een LCA is (nog) niet verplicht. Jouw klanten kunnen uit zichzelf informeren naar de beschikbaarheid van de gegevens over de impact van een product, omdat zij dat zelf hoog in het vaandel hebben staan. In zo’n geval is een rapport op basis van de LCA een handig middel om op terug te kunnen vallen. Ook kan het beschikken over een LCA ervoor zorgen dat jij voorop blijft lopen op de concurrentie. Als jij al wel over deze gegevens beschikt en zij nog niet, kun je hiermee jouw klant overtuigen. Daarnaast kun je natuurlijk jouw product verder verduurzamen met de gegevens in de LCA. Daarmee kun je ook in de toekomst een duurzamer product aanbieden.

Een LCA berekening maken, hoe gaat dat in zijn werk?

Om de milieu-impact van producten of productieprocessen te beoordelen, zijn er verschillende opties mogelijk. Welke opties het beste bij jou passen, is afhankelijk van het doel en de beoogde omvang van het product. Wij bieden verschillende life cycle analyses aan, namelijk:

• Quickscan LCA

• Verkennende LCA

• Volledige CLA

Naast LCA’s verzorgen wij ook CO2 footprints volgens het Greenhouse Gas Protocol, scope 1, 2 en 3.

Quickscan LCA

De Quickscan LCA is een verkorte LCA die inzicht biedt in de impact van een product of productieproces en de zwaartepunten (hotspots) weergeeft. Een LCA Quickscan geeft op een eenvoudige en snelle manier inzicht in een aantal milieu-indicatoren. Het kan worden gebruikt om binnen een proces de milieukundige knelpunten te identificeren waarop het proces verbeterd kan worden

Verkennende LCA

Bij een Verkennende LCA wordt een bestaand of toekomstig product of systeem in meer detail onderzocht. De scope en het detailniveau van deze dienst maakt het ook mogelijk om de impact van meerdere scenario’s in kaart te brengen. Deze verkennende LCA is geschikt voor bedrijven die graag inzicht willen in de impact van andere keuzes op het gebied van energie, grondstoffen of end-of-life routes. De doorlooptijd van een verkennende LCA is ongeveer 1-3 maanden.

Volledige LCA

De meest uitgebreide optie is de volledige LCA. Hierin brengen wij het gehele productieproces in kaart en worden de effecten van de processtappen voor een groot aantal indicatoren meegenomen. De doorlooptijd van een volledige LCA is ongeveer 3-6 maanden. De doorlooptijd van een LCA rapportage volgens ISO norm is ongeveer 5-8 maanden.

Stappenplan LCA

In principe bestaat een volledige LCA uit vier fases: Doel & Scope, Life Cycle Inventory, Life Cycle Impact Assessment en Interpretatie. Het is belangrijk vooraf het beoogde doel en scope van het onderzoek goed te definiëren, aangezien veel van de keuzes tijdens het proces afhankelijk zijn van deze definitie. In de inventarisatiefase worden de input- en outputstromen van het productsysteem naar de natuur opgeschreven.

In de volgende fase wordt van elk van de stromen de impact bepaald aan de hand van een aantal impactcategorieën. De vierde en laatste fase loopt gelijktijdig met het hele proces en wordt gebruikt om aannames en betrouwbaarheid te checken, conclusies te trekken en aanbevelingen te doen. De normen voor een volledige LCA worden beschreven in de ISO14040 series.

LCA omzetten naar EPD

Wij kunnen een LCA omzetten naar een EPD (Environmental Product Declaration). Dit beknopte en gestandaardiseerde ”impactrapport” kan interessant zijn als jouw klanten vragen naar milieu impact gerelateerde data. EPD’s worden in heel Europa toegepast binnen diverse industrieën. Zie ook de website van Environdec.

Wat kost een LCA?

De kosten van een LCA zijn afhankelijk van verschillende factoren, zoals de complexiteit van een product of proces, de reikwijdte van de LCA en de beschikbaarheid van de gegevens. Bij ons is een LCA altijd maatwerk en is deze ook altijd voorzien van adviezen en vervolgstappen.