Programma ontwikkeling voor een systeemaanpak

Programma ontwikkeling voor een systeemaanpak

Wil je een serieuze verandering teweeg brengen, moet je op alle fronten tegelijk werken. Dat noemen wij een systeemaanpak of een systeemverandering. Dit is niet eenvoudig, maar zeker mogelijk en het effect is des te groter. Wij zijn gespecialiseerd in programma ontwikkeling voor een systeemaanpak.

Ecoras heeft veel ervaring in systeemveranderingen. Wij weten hoe je een systeemaanpak moet creëren om een ketenprobleem op te lossen. Door ons grote netwerk van zowel bedrijven, overheid als kennisinstellingen, weten wij altijd de juiste mensen te verzamelen.

Je moet nu alle elementen aanpakken om een systeem om te krijgen

Vraag je Ecoras om een systeemverandering te realiseren, dan weet je zeker dat je werkt met concrete doelen, heldere standaarden en betrouwbare methodieken. Het is namelijk onze taak alle elementen te overzien en de kansen te benutten die ontstaan door raakvlakken en overlappingen. Bij systeemverandering gaat het niet alleen om techniek, maar ook op gedragsverandering, economische gevolgen, wet- en regelgeving en communicatie.

Vaak ontbreekt er een gezamenlijke aanpak. Alle kleine stukjes adresseren dan niet het grote geheel. Je moet nu eenmaal alle elementen aanpakken om een systeem om te krijgen. Bij een systeemverandering is het belangrijk wie er aan tafel zit, wie de kar trekt, wie er invloed heeft. De juiste mensen om je heen verzamelen, maar het allerbelangrijkste is dat de hele keten aanwezig is. Het motiveert enorm dat er op alle fronten actie is. Behapbaar en toepasbaar. Wij helpen je graag bij een programma ontwikkeling voor een systeemaanpak.