Grote subsidie voor duurzame inkten en coatings

Yes! We kunnen aan de slag met het project “Duurzame Inkten en Coatings”. Hiervoor heeft het consortium SusInkCoat (Sustainable Inks and Coatings), waar wij ook onderdeel van zijn, een grote subsidie gekregen van het NWO, de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek.

Samen met de projectpartners willen we ‘switchable and adaptive functional polymers and additives’ ontwikkelen met een lagere milieu-impact. We zullen samenwerken met academische partners, industriepartners en andere maatschappelijke belanghebbenden om nieuwe materialen, processen en toepassingen te ontwikkelen om de duurzaamheid, functionaliteit en recyclebaarheid van coatings, dunne films en inkten te verbeteren. Daarnaast leidt het consortium een nieuwe generatie chemische ontwikkelaars op voor wie duurzaamheid en circulariteit kernwaarden zijn.

duurzame inkt en coating

duurzame inkt en coating

De bedrijven in dit consortium zijn:
AkzoNobel, Evonik en Canon samen met GFBiochemicals, Polymer Technology Netherlands, Polymer Technology Group Eindhoven BV, RUG Ventures en Ecoras.

De kennisinstellingen zijn:
TU Eindhoven, Universiteit van Twente, Universiteit Maastricht, NHL Stenden Lectoraat Circular Plastics, Rijksuniversiteit Groningen en het Zernike Institute for Advanced Materials.

 

Wat gaat Ecoras doen binnen dit onderzoek?

Wij gaan onderzoekers helpen met het in kaart brengen van de milieueffecten van nieuwe polymeren en additieven. Ook delen we onze kennis over de milieueffecten van (productie)processen. Hierdoor wordt de nieuwe generatie chemici en chemisch ingenieurs al vroegtijdig betrokken bij het in-vroegere-fase meenemen van duurzaamheids(milieu)overwegingen bij de ontwikkelen van nieuwe materialen, coatings, inkten.