Ecoras netwerkpartner Chemie van MVO Nederland

Vanaf december 2020 is Ecoras lid van het nationale netwerk MVO Nederland.

Netwerk Chemie

De sector chemie speelt als leverancier van grondstoffen een essentiële rol in de verduurzaming van de economie. Het is een energie-intensieve sector die hard aan de slag moet om aan de gestelde duurzaamheidsdoelen van het Klimaatakkoord van Parijs en de SDG’s te voldoen. Daarom werkt MVO Nederland in het Netwerk Chemie met deelnemende partijen aan de verduurzaming van de sector (MVO, 2020).

Als netwerkpartner van MVO Nederland kunnen wij efficiënter en effectiever samenwerken met een nationaal netwerk van voorlopende bedrijven en brancheorganisaties. Daarnaast biedt het lidmaatschap ons:

▪ toegang tot relevante sector- en thema-events;

▪ actieve ondersteuning van sector- of transitie-experts;

▪ lobbyactiviteiten, zoals politieke werkbezoeken;

▪ gerichte matchmaking met ondernemers en marktpartijen;

▪ deelname met andere ondernemers aan innovatieprojecten richting de nieuwe economie.

Ook interesse in deelname aan dit landelijke netwerk? Kijk voor meer informatie op de website van MVO Nederland