Wet- en regelgeving is een groot onderdeel van de transitie naar een circulaire economie, maar voor veel bedrijven en organisaties ook een heel moeilijk onderdeel. Wanneer je je als bedrijf afvraagt of je voldoet aan de huidige milieu wet- en regelgeving, kun je Ecoras vragen dit voor jou te inventariseren. Ecoras is op de hoogte van wat Europa verwacht van bedrijven op gebied van verduurzaming, nu en in de toekomst.

Bijvoorbeeld de Europese regelgeving voor het gebruik van plastic verpakkingsmateriaal. Hiervoor is onlangs een nieuwe Europese regelgeving van kracht gegaan die elke lidstaat net weer anders toepast. Daarom is het niet altijd duidelijk wat er nu precies van je wordt verwacht en kan het zomaar zo zijn dat je er niet aan voldoet of juist wel, maar dat je veel te veel betaalt.

Er zijn ook Europese wetten en regels in aantocht waar je je als bedrijf al op kunt voorbereiden, zoals de toekomstige wet CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive). Dit is de verplichting als bedrijf om te rapporteren over duurzaamheid in brede zin. Zo moeten bedrijven vanaf 2024 kunnen aantonen wat de mate van duurzaamheid van hun producten is. Het is belangrijk te weten welke informatie je moet verzamelen en waar je die vandaan haalt. Een goed begin is het halve werk!

Heb je mooie ambities om te verduurzamen, maar loop je tegen wet- en regelgeving aan? Het komt regelmatig voor, bijvoorbeeld wanneer je een afvalstof als grondstof wilt gebruiken. Desondanks is er vaak van alles mogelijk binnen de bestaande kaders.

Ecoras heeft hiervoor samen met de Hanzehogeschool een Juridisch Platform opgezet. Op dit platform vind je informatie over waar andere bedrijven tegen aan zijn gelopen en hoe zij hiermee om zijn gegaan om zo andere bedrijven te ondersteunen.

Het is ook mogelijk om jouw eigen case in te dienen, zodat studenten en aangesloten organisatie jou verder kunnen helpen. Een ander doel van het Juridisch Platform is om de ambities die door regelgeving worden tegengehouden, te verzamelen zodat we hiermee in Den Haag of Brussel kunnen laten zien welke wet- en regelgeving in de weg staat van verdere verduurzaming

Allereerst is het belangrijk om duidelijk te hebben aan welke eigenschappen de grondstof moet voldoen. Moet het bijvoorbeeld heel sterk zijn, buigzaam of slijtvast. Vanuit daar kunnen we op zoek naar een natuurlijk alternatief. Is jouw grondstof papier, dan kunnen we kijken naar een biobased vezel, is het een kunststof dan kom je veelal uit bij een biopolymeer. Is het textiel dan zoeken we naar inheemse planten zoals vlas, hennep, lisdodde of brandnetel die een geschikte vezel kan opleveren.

Ook voor het coaten en kleuren van producten onderzoeken we momenteel naar biobased mogelijkheden. Ecoras ondersteunt en adviseert bedrijven bij de zoektocht naar natuurlijke grondstoffen. We kijken altijd met een brede blik waarbij we het liefst de hele keten in kaart brengen.

Waar wordt het product voor gebruikt? Net zo belangrijk, waar eindigt het product, bedoeld of onbedoeld? Dat zijn twee essentiële vragen voordat je aan de slag gaat met het onderzoeken naar hoe je een product biologisch afbreekbaar maakt.

Niet alles wat op het land afbreekt, breekt namelijk ook af in de zee. Het is ook belangrijk te weten aan welke eigenschappen en eisen het product moet voldoen. Moet het sterk zijn, buigbaar of slijtvast? Hoe meer je een natuurproduct namelijk bewerkt om het aan bepaalde eigenschappen te laten voldoen, hoe groter de kans dat het geen natuurproduct blijft en hierdoor niet of minder goed biologisch afbreekbaar.

Ecoras onderzoekt voor bedrijven en overheden de mogelijkheden qua natuurlijke alternatieven, de milieu impact en de haalbaarheid en schaalbaarheid van biobased grondstoffen.

Dat hangt af van hoe je biologisch afbreekbaar definieert. Iets kan biologisch afgebroken worden in de natuur of in een composteerfabriek. Niet alle biobased grondstroffen zijn per definitie afbreekbaar in de natuur. Het is namelijk afhankelijk van zoveel dingen of het gemakkelijk biologisch afbreekbaar is. Alles wat direct uit de natuur komt, kan ook weer direct de natuur in.

Maar als we het natuurproduct nog uitgebreid modificeren om het bijvoorbeeld sterker te maken of waterdicht, dan neemt de mate van afbreekbaarheid in de natuur af. Maar ook hoe dikker het materiaal is, hoe langer het duurt voordat het afbreekt. Kortom, een biobased grondstof is niet per definitie biologisch afbreekbaar.

Het is daarom belangrijk om bij het ontwerpen van jouw product of bij het selecteren van de juiste grondstof vooraf te bepalen hoe het product bij einde levensduur afgebroken zal worden. Ecoras begeleidt en adviseert bedrijven in het ontwerpen en produceren van producten op basis van biologisch afbreekbare grondstoffen.

We kijken graag samen met jou welke grondstof het is en voor welke toepassingen deze geschikt zijn. Het kan zijn dat er in jouw reststroom bijvoorbeeld waardevolle eiwitten of vezels zitten. Wij analyseren grondstoffen, gewassen en reststromen op basis van de Waardepyramide BBE. We streven altijd naar de meest hoogwaardige toepassing. Mogelijk kan een eiwit toegepast worden in de pharma of als bodemverrijker in de agri-food sector. Een vezel kan toegepast worden in een materiaal maar ook als biomassa voor de productie van andere materialen. Vervolgens kunnen we je samenbrengen met een of meerdere organisaties die deze biogrondstof willen gebruiken. Ecoras heeft een breed netwerk en brengt bedrijven graag met elkaar in verbinding.

Het hergebruiken van afval biedt een hoop kansen. Het is ook een goed startpunt als je jouw bedrijf wilt verduurzamen. In Groningen hebben de provincie en diverse gemeenten de afvalstromen van 15 bedrijventerreinen in kaart gebracht. Er is ook onderzocht wat de economische potentie is van dat afval.

Neem het hergebruik van hout, als restafval levert hout per 1.000 kilo zo’n 580,- euro op. Gebruik je het opnieuw, dan kan het zomaar € 1.400, – opleveren, blijkt uit het onderzoek van Stec en New Economy. De een zijn afval is de ander zijn grondstof. Verkoop van afval of het zelf hergebruiken in een ander product is goed voor het milieu, maar ook lucratief nu de prijzen van grondstoffen zo gestegen zijn. Wil je weten of jouw afval meer waard is? Ecoras helpt bedrijven bij het vinden van een nieuw doel voor afvalstromen.

 

 

Allereerst heb je een startpunt nodig, een meting van wat jouw huidige milieu impact is. Dit kan middels een CO2 impactanalyse en met een Levenscyclusanalyse, ook wel een LCA genoemd. Ecoras voert beide type impactanalyses uit. Onze impact analyses zijn altijd voorzien van verbeteradviezen die we in een brede context plaatsen. Dit maakt dat een LCA of een CO2 impactanalyse naast het eindresultaat van de analyse het startpunt is voor het verlagen van jouw milieu impact. De kritische impact punten binnen jouw bedrijf zijn inzichtelijk gemaakt en je weet waar je mee heel concreet mee aan de slag kunt.

Een LCA is een levenscyclusanalyse. Een LCA laat jou zien wat de milieu impact is van jouw bedrijf, product of proces. Ecoras biedt 3 verschillende levenscyclusanalyses aan dus voor elke bedrijfsvoering, product of situatie is er een passende analyse. Wij hebben bijvoorbeeld voor Wellness Pet Company een milieu impact analyse gemaakt voor hun nieuwe fabriek in Veendam. De LCA toonde Wellness Pet Company, naast hun CO2 footprint, nog een aantal nuttige resultaten. Zo bleek bijvoorbeeld dat transport over zee, waar zij gebruik van maken, veel mindere impact op het milieu heeft dan transport over land. Daar waren ze natuurlijk erg blij mee, maar er bleek ook dat ze eigenlijk meer energie verbruikten dan wenselijk was. Daar zijn ze gelijk mee aan de slag gegaan. Nu monitoren ze hun energieverbruik binnen de fabriek nauwkeurig, zodat ze inzicht krijgen en daarmee het verbruik kunnen optimaliseren. Ook een aantal van hun ingrediënten had een grotere impact dan ze aanvankelijk dachten. In dit geval is meten weten en zij weten nu wat ze kunnen aanpakken.

Goed om te weten, een LCA wordt uitgevoerd volgens Europese methodieken (PCR/PEFCR/OEFCR) en ISO 14044/40. Je ontvangt een duurzaamheidsverslag – voorzien van mogelijke vervolgstappen – wat ook een geldig bewijs is voor aanvragen van subsidies en investeringen. De volledige LCA is het fundament voor een Environmental Product Declaration (EPD). Dit is een Europees erkende rapportageformat waarin je de belangrijkste milieu impact indicatoren overzichtelijk weergeeft.

Tijdens een CIRCO Track maken deelnemers kennis met de circulaire economie en de voordelen die dit een bedrijf kan opleveren. De term ‘circulaire economie’ is voor veel ondernemers een abstract begrip. Waar moet je beginnen, wat moet je allemaal aanpakken en is het erg kostbaar? Niets is minder waar. Circulair gaat juist over praktische zaken zoals minder gebruik van energie, papier, verpakkingsmateriaal, schoner transport en hergebruik van allerlei afval. Het programma heeft niet alleen een idealistische inslag. Een CIRCO Track leidt tot een nieuw (circulair) businessmodel voor de ondernemer waarin kort en krachtig beschreven staat hoe het bedrijf waarde creëert, levert en behoudt.

Een CIRCO Track bestaat uit drie bijeenkomsten van een halve dag, waarbij elke deelnemer met zijn eigen product(en) aan de slag gaat. De deelnemers gaan samen met een circo-trainer van Ecoras op zoek naar circulaire kansen. Hierbij worden verschillende zaken onder de loep genomen, zoals de verspilling in het productieproces, maar ook naar de gebruikte grondstoffen. Misschien zijn er duurzamere alternatieven bijvoorbeeld een biobased grondstof of een grondstof vanuit een afvalstroom. Maar we kijken ook naar het verbreden van diensten. Kunnen bedrijven misschien reparaties aanbieden, waardoor producten opnieuw of langer gebruikt kunnen worden. Kortom, een Circo Track geeft concrete handvaten om met circulariteit aan de slag te gaan. Je werkt je eigen business case uit tot een concreet plan, dat op korte termijn realiseerbaar is in jouw bedrijf.

Tijdens de Circulair Introductie Demo helpen we je op weg door je kennis te laten maken met de circulaire economie. Waar begin je? Wat kan het je opleveren? Wat zijn de eerste stappen die je kunt zetten? Welke data is belangrijk om te verzamelen en waar vind je die? Hoe creëer je draagvlak in jouw bedrijf? Wat verwacht de EU van jou als bedrijf op dit gebied, nu en in de toekomst? De Circulair Introductie Demo is een kennismaking en een kick-off om daarna aan de slag te kunnen met bijvoorbeeld een Circo Track of een Circulair Transitie Traject.

Een circulair transitie traject is een compleet traject waarmee je met jouw bedrijf de transitie maakt van een lineaire naar een circulaire economie. Ecoras begeleidt jou in dit hele traject.

Stap 1. Inzicht & draagvlak
We starten met het inzichtelijk maken waar de grootste milieu impact zit binnen jouw bedrijfsvoering. Hiermee weet je meteen waar de kansen liggen. Dit doen we aan de hand van een LCA, een life cycle analysis. Die zijn er in verschillende soorten en maten, dus voor elke bedrijfsvoering, product of situatie is er een milieu impact analyse. Het is ook mogelijk te beginnen met een circulaire workshop om intern bewustzijn en draagvlak te creëren en vervolgens de impact te analyseren.

Stap 2. Milieukansen
Nadat we in kaart hebben gebracht waar de kansen en mogelijkheden liggen, kun je als bedrijf aan de slag. Met de directie of middenkader bespreken we de milieukansen obv de LCA en kijken we ook naar de economische en sociale effecten. We kijken samen wat te veranderen in bijvoorbeeld bedrijfs- op productieprocessen, maar ook naar biobased alternatieven voor fossiele grondstoffen.

Stap 3. Werken aan de verandering
Met elke afdeling bepalen we de KPI’s, zodat het voor iedereen duidelijk is op welke punten er aan verandering wordt gewerkt. Wij begeleiden je ook tijdens deze fase om ook daadwerkelijk de stappen te zetten die nodig zijn om circulair te ondernemen. Dit vereist namelijk een andere manier van denken en doen.

Stap 4. Periodiek toetsen
Wij toetsen periodiek hoe de transitie verloopt en waar moet worden bijgestuurd tot het resultaat is bereikt.