Introductie blog: Amarens de Wolff

Voorstellen

Ik ben Amarens de Wolff, 26 jaar en sinds 1 februari 2021 ben ik werkzaam bij Ecoras. Mijn achtergrond is HBO Milieukunde. Deze studie sloot goed aan bij mijn brede interesses en ik vond het leuk te leren om vraagstukken vanuit verschillende perspectieven op te lossen. In mijn vrije tijd zit ik graag met mijn neus in een goed fantasyboek of in een creatieve bui tekenen of schilder ik. Buitenshuis ben ik als het weer het toelaat in een roeiboot op het water te vinden samen met mijn roeigenoten.

 

Waarom kies jij voor het thema Circulaire biobased economie? Welke ontwikkeling daarbinnen vind jij het meest interessant?

Tijdens mijn studie kwam steeds meer het besef naar voren dat de manier hoe onze maatschappij op dit moment werkt en de effecten die ons menselijk handelen op onze omgeving heeft niet in lijn staat met een duurzame toekomst. In mijn vorige baan ben ik in aanraking gekomen met LCA’s (Levenscyclus analyses). Ik vond het een fascinerende methode omdat het inzichtelijk kan maken (mits goed toegepast) wat de effecten van een product op het milieu is gedurende de gehele levenscyclus. Maar ook dat je hiermee verschillende alternatieven naast elkaar kan leggen om te zien welke keuze daadwerkelijk de duurzaamste optie zou kunnen zijn. Hiermee ontstond ook mijn interesse voor de circulaire biobased economie, omdat hier wordt gewerkt aan de transitie naar een duurzamere maatschappij: enerzijds door te zoeken naar alternatieven voor fossiele bronnen en anderzijds ook hoe we onze vraag naar primaire grondstoffen kunnen verkleinen. Dit thema speelt nu een steeds grotere rol, niet alleen bij bedrijven, maar ook bij de overheid en in de Europese Unie. Ik vind deze ontwikkeling goed omdat ik geloof dat als er samen vanuit allerlei verschillende lagen en daarbij zowel vanuit de beleids-, uitvoering- en de innovatiesectoren samen wordt gewerkt uitvoerbare oplossingen kunnen ontstaan die effectief kunnen bijdragen aan onze transitie.

Hoe hoop jij dat onze economie er over 10-20 jaar uitziet?

Voor de korte termijn verwacht ik dat ons nog een paar grote uitdagingen staan te wachten in onze transitie naar de circulaire biobased economie. Over 20 jaar hoop ik dat we al een goed eind op weg zijn met deze transitie en dat we kunnen zeggen dat we de grootste obstakels hebben gehad. In de economie van de toekomst hoop ik dat we de kringloop zo sluitend mogelijk hebben weten te maken en dat de bronnen en grondstoffen die we nodig hebben hernieuwbaar en zo veel mogelijk biobased zijn, zodat onze de menselijke impact weer in evenwicht is met de draagkracht van onze planeet.