milieu impact analyses

Milieu impact analyses

Verandering begint met het inzichtelijk maken van jouw milieu impact. Dit kan op verschillende manieren, namelijk met een circulariteitsscore, CO2 footprint analyse en een levenscyclusanalyses (LCA).  Ecoras adviseert graag welke milieu impact analyse voor jou de juiste is.

We kijken al vanaf de grondstoffen mee. We brengen materiaal- en energiestromen in kaart en maken impact hotspots inzichtelijk. Een milieu impact analyse is altijd voorzien van verbeteradviezen. Daarmee is de LCA naast het eindresultaat tevens het startpunt voor jouw transitie naar een circulaire economie.

Waarom Ecoras voor jouw milieu impact analyse?

Onze impactanalisten hebben een brede kennis van productieketens. We denken altijd verder dan alleen de hulpvraag. Zo kijken we ook of er milieuvriendelijkere alternatieven zijn voor materialen of productieprocessen. We kijken of we waarde kunnen toevoegen aan reststromen, of er biobased alternatieven mogelijk zijn en waar de quick wins liggen. Wij hebben onafhankelijke impactanalisten, omdat wij ook gekwalificeerd zijn om impactanalyses zoals LCA’s te reviewen.

Frequently Asked Sustainability Questions

Het inzichtelijk maken van de milieu impact doen wij aan de hand van een impact analyse. Dit kan een CO2 footprint zijn, die zich beperkt tot de CO2 uitstoot of een levenscyclusanalyse (LCA) waarbij we een bredere milieu impact analyseren.

Met een CO2 footprint kijken we naar de hoeveelheid CO2 jouw bedrijf uitstoot, dit kan in drie gradaties:

  1. De emissies die je creëert door gebruik van energie in jouw bedrijfsvoering. De uitstoot door eigen gebouw-, vervoer- en productie gerelateerde activiteiten.
  2. De emissies die er worden gecreëerd voor de energie die jij inkoopt.
  3. De indirecte emissies die ontstaan als gevolg van de productie van jouw ingekochte goederen en uitbestede werkzaamheden zoals het transport. Ook het zakelijk verkeer is onderdeel van scope 3.

Volgens het Greenhouse Gas Protocol neemt een organisatie in ieder geval verantwoordelijkheid voor uitstoot van CO2 veroorzaakt door Scope 1 en 2.

Wil je een vollediger beeld van de milieu impact van jouw bedrijf, dan adviseren wij een levenscyclusanalyse (LCA). Deze bieden wij aan in 3 variaties:

  1. Quick scan analyse is een globale analyse van de milieu impact van jouw product, dienst of proces. Hiermee maken wij zichtbaar wat de kritische punten zijn.
  2. Screening LCA is een verkennende analyse. We duiken dieper in de materie van jouw grondstoffen en kijken iets breder naar de verschillende milieu impact indicatoren, dan bij een Quick Scan. Het is ook mogelijk de partners in de waardeketen mee te nemen of een vergelijking met een concurrerend product te verkennen.
  3. Volledige LCA is de meest uitgebreide analyse waarin alle materiaal- en energiestromen én alle kritieke punten binnen de keten in kaart worden gebracht. De ketenpartners worden hier ook in meegenomen. De analyse wordt uitgevoerd volgens Europese methodieken (PCR/PEFCR/OEFCR) en is conform ISO 14044/40. Je ontvangt een duurzaamheidsverslag – voorzien van mogelijke vervolgstappen – wat ook een geldig bewijs is voor aanvragen van subsidies en investeringen. De volledige LCA is het fundament voor een Environmental Product Declaration (EPD). Dit is een Europees erkende rapportageformat waarin de belangrijkste milieu impact indicatoren overzichtelijk zijn weergegeven.

Je ziet er zijn veel verschillende analyses en rapportages, dat elk een ander doel dient. Ecoras adviseert jou welke analyse de juiste is voor jouw doel.

Allereerst heb je een startpunt nodig, een meting van wat de huidige milieu impact is. Dit kan middels een CO2 footprint en met een Levenscyclusanalyse, ook wel een LCA genoemd. Ecoras voert beide type impactanalyses uit. Onze impact analyses zijn altijd voorzien van verbeteradviezen die we in een brede context plaatsen. Dit maakt dat een LCA of een CO2 impactanalyse naast het eindresultaat van de analyse het startpunt is voor het verlagen van jouw milieu impact. De kritische impact punten binnen jouw bedrijf zijn inzichtelijk gemaakt en je weet waar je heel concreet mee aan de slag kunt.

Een LCA is een levenscyclusanalyse (in het Engels Life Cycle Assessment). Een LCA laat jou zien wat de milieu impact is van jouw bedrijf, product of proces.

Ecoras biedt 3 verschillende levenscyclusanalyses aan dus voor elke bedrijfsvoering, product of situatie is er een passende analyse. Wij hebben bijvoorbeeld voor Wellness Pet Company een milieu impact analyse gemaakt voor hun nieuwe fabriek in Veendam. De LCA toonde Wellness Pet Company, naast hun CO2 footprint, nog een aantal nuttige resultaten. Zo bleek bijvoorbeeld dat transport over zee, waar zij gebruik van maken, veel mindere impact op het milieu heeft dan transport over land. Daar waren ze natuurlijk erg blij mee, maar er bleek ook dat ze eigenlijk meer energie verbruikten dan wenselijk was. Daar zijn ze gelijk mee aan de slag gegaan. Nu monitoren ze hun energieverbruik binnen de fabriek nauwkeurig, zodat ze inzicht krijgen en daarmee het verbruik kunnen optimaliseren. Ook een aantal van hun ingrediënten had een grotere impact dan ze aanvankelijk dachten. In dit geval is meten weten en zij weten nu wat ze kunnen aanpakken.

Goed om te weten, een LCA wordt uitgevoerd volgens Europese methodieken (PCR/PEFCR/OEFCR) en ISO 14044/40. Je ontvangt een duurzaamheidsverslag – voorzien van mogelijke vervolgstappen – wat ook een geldig bewijs is voor aanvragen van subsidies en investeringen. De volledige LCA is het fundament voor een Environmental Product Declaration (EPD). Dit is een Europees erkende rapportageformat waarin je de belangrijkste milieu impact indicatoren overzichtelijk weergeeft.

 

Daar hebben wij tweedelig artikel over geschreven, in deel 1 leggen we de belangrijkste begrippen uit. In deel 2 vertellen we hoe je goede milieuclaims kunt herkennen!