Positieve ontwikkelingen vanuit de Europese Commissie

Spannende week in Brussel

Het was de afgelopen week in Brussel bijzonder spannend, met belangrijke ontwikkelingen op het gebied van wetgeving. Nadat de Raad al had ingestemd met de bereikte akkoorden, kwamen drie cruciale wetsvoorstellen aan bod in het Europees Parlement: Ecodesign voor duurzame producten verordening, de reparatierichtlijn en de verpakkingenverordening. Gelukkig stemde ook het Europees Parlement in, wat een positieve uitkomst betekent voor deze voorstellen.

Momenteel worden de wetsvoorstellen vertaald, waarna de ministers de laatste formele stap zullen nemen om de resultaten te bekrachtigen. Dit is buitengewoon goed nieuws, omdat het betekent dat producten meer circulair moeten worden vervaardigd, onverkochte kleding en schoeisel – en mogelijk in de toekomst ook andere producten – niet langer mogen worden vernietigd, consumenten hun spullen langer kunnen gebruiken door reparatie, er minder verpakkingsafval zal zijn, en verpakkingen meer circulair worden geproduceerd.

 

Belangrijke aspecten van de Ecodesign verordening zijn onder andere:

  1. De Europese Commissie krijgt de bevoegdheid om duurzame ontwerpeisen op te leggen aan vrijwel alle fysieke producten.
  2. Bedrijven moeten voor productgroepen waarvoor Ecodesign-eisen gelden, een Digitaal Product Paspoort beschikbaar stellen, met daarin belangrijke productinformatie.
  3. Er komt een verbod op het vernietigen van onverkochte kleding en schoeisel.
  4. Bedrijven moeten rapporteren over onverkochte producten die zij vernietigen, zodat de Europese Commissie kan bepalen voor welke andere productgroepen een verbod op vernietiging van onverkochte voorraden moet gelden.

Naar verwachting zal de Europese Commissie begin 2025 het Ecodesign werkplan presenteren, waarin staat aan welke productgroepen ontwerpeisen worden gesteld. Momenteel werkt de Commissie al aan eisen voor kleding en staal.

Het wordt steeds belangrijker om je productinformatie op orde te hebben, met inbegrip van de milieu-impact (LCA) en andere productgerelateerde gegevens zoals gerecyclede inhoud (recycled content) , chain of custody, en reparatie/recycle instructies.

Ben je klaar voor de toekomst, of wil je je concurrenten voor zijn met een Digital Product Passport (DPP)? Neem vrijblijvend contact op om onze ondersteuningsmogelijkheden te bespreken.