Aanleiding

In het kader van de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is onderstaande
privacyverklaring opgesteld. Persoonlijke gegevens die wij verzamelen zullen wij met de grootst
mogelijke zorgvuldigheid behandelen en beveiligen.

Bedrijf

Ecoras is een adviesbureau op het gebied van de biobased en circulaire economie, en gevestigd aan de Duinkerkenstraat 13 (9723 BN) te Groningen. Wij zijn telefonisch te bereiken op 050 – 317 55 50 en per e-mail op info@ecoras.nl. Ecoras is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder het nummer 57016712.

Doel gegevens

Het verzamelen van de gegevens door Ecoras heeft twee grondslagen voor verwerking:

  • een rechtvaardig belang
  • ten aanzien van het uitvoeren van een overeenkomst

Door op de juiste manier te kunnen werken verzamelt Ecoras gegevens van personen om ze te kunnen gebruiken in toekomstige projecten waar een breed netwerk van toepassing is, danwel om zo nodig met u – opnieuw – in contact te kunnen treden en met u te kunnen corresponderen.

Daarnaast verzamelen wij gegevens ten aanzien van het uitvoeren van een opgestelde overeenkomst tussen Ecoras en de opdracht verlenende partij, om op de juiste manier te kunnen communiceren voorafgaand, tijdens en na de projectuitvoering.

Ecoras verzamelt ook gegevens van u om – met toestemming – eventuele relevante informatie in de vorm van nieuwsbrieven of anderszins naar u door te kunnen sturen. U kunt zich ten allen tijde uitschrijven voor o.a. onze nieuwsbrief.

Bij het bezoeken van onze website worden automatisch technische gegevens door uw apparatuur aan onze computers / servers worden verstrekt. Dit betreft uitsluitend technische, functionele en analytische cookies.

Welke gegevens

  • NAW gegevens
  • Bedrijfsgevens
  • Overige relevante informatie die nodig is in het kader van projectuitvoering

Ontvangers gegevens

De gegevens die wij van u verzamelen worden bijgehouden in ons goed beveiligde CRM systeem, en zijn alleen toegankelijk en inzichtelijk voor de medewerkers van Ecoras die daar – teneinde het werk correct uit te kunnen voeren – belang bij hebben. Wij zullen uw gegevens nooit aan derden verstrekken, tenzij het wettelijk verplicht is (bijvoorbeeld middels een rechterlijke uitspraak).

Opslag periode

De persoonsgegevens worden opgeslagen zolang het voor de bedrijfsvoering van Ecoras relevant kan zijn, of totdat u zelf aangeeft dat wij deze gegevens dienen te verwijderen.

Rechten

Als eigenaar van uw eigen persoonsgegevens heeft u rechten ten aanzien van de AVG. Hiervoor kunt u ten allen tijde contact opnemen met ons.

  • Recht op inzage: het opsturen / delen van de persoonsgegevens die wij bewaren.
  • Recht op rectificatie: het aanpassen van de eventuele onjuiste persoonsgegevens.
  • Recht op het indienen van een klacht: u kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u er na overleg met ons niet uit komt.
  • Recht op overdracht: het overdragen van gegevens naar een ander partij als u daarom vraagt.
  • Recht op het stoppen van gebruik van gegevens: als u niet wilt dat wij uw gegevens bewaren.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. De meest actuele privacyverklaring kunt u vinden op onze website: www.ecoras.nl