Aanjager Biomassa – Circulair Friesland

Vereniging Circulair Friesland is, zoals de naam al zegt, een vereniging met inmiddels meer dan 100 leden die elk graag hun steentje willen bijdragen aan de circulaire economie. Zo wil  ze toewerken naar een bloeiende samenleving op een aarde met zelfherstellende en regenererende capaciteiten. Vanuit Circulair Friesland wordt op een tiental inhoudelijke thema’s actief aangejaagd.

In de biobased economie gaat het over een economie die (deels) draait op biomassa als grondstof. Het overgrote deel van de economie draait nu nog op fossiele grondstoffen. Die zijn eindig en schadelijk voor het milieu. De biobased economie past biomassa toe voor productie van voedsel, materialen, chemicaliën, transportbrandstoffen, energie en meer. Vanuit biomassa en haar reststromen zoeken wij naar toepassingen en vanuit toepassingen zoeken wij naar de juiste biomassa. Dát is de essentie van het thema biomassa.