Aanjager Circulaire Chemie – Noordelijke Provincies

Onze collega Sven Jurgens voert namens de Provincies Groningen, Drenthe en Friesland aanjaag werkzaamheden uit t.b.v. Circulaire Chemie. Sven is verantwoordelijk voor het concretiseren van de aanbevelingen uit de grondstoffenanalyse middels het aanjagen van circulaire ketens en projecten op het thema chemie.

Werkzaamheden bestaan o.a. uit bedrijfsbezoeken en 1-op-1 gesprekken; ketentafels, consortiumvorming en projectontwikkeling i.s.m. provincies, gemeenten, bedrijven en kennisinstellingen. Focus op thema’s Lijmen, Coatings, Rubber en PVC;