Aanjager Kunststoffen – Circulair Friesland

Willemien is sinds 2018 actief als aanjager op dit thema. “Als aanjager ben je actief bezig om je leden op de man te bedienen met hun vragen t.a.v. circulair ondernemen.

Willemien is sinds 2018 actief als aanjager op dit thema. “Als aanjager ben je actief bezig om je leden op de man te bedienen met hun vragen t.a.v. circulair ondernemen. Daarnaast zie je dat bedrijven in total verschillende markten, met dezelfde grondstoffen, tegen dezelfde zaken aanlopen. Dit noemen we vanuit VCF zogenaamde kantelpunten. Dit betreft zaken zoals wet-en regelgeving maar ook hele concrete zaken zoals het ontbreken van een fysieke testlocatie voor het doen van testen met afvalplastics.” Een van de successen die vanuit VCF en haar leden is geïnitieerd is het Nationale Testcentrum Circulaire Plastics. Zo draagt het werk als aanjager dus bij aan het letterlijk bouwen van het circulaire plastics ecosysteem in Noord-Nederland.

Chemport Europe – Circular plastics ecosysteem

“Vanuit mijn aanjagerschap heb ik het plastics ecosysteem van Noord-Nederland in kaart kunnen brengen. Hieruit bleek dat we als Noord-Nederland alles in handen hebben om het kunststoffen systeem circulair te gaan maken. De hele keten van grondstoffen, verwerkers, maak-industrie en markt is aanwezig. Om zowel afvalplastics grootschalig te kunnen gaan verwerken tot grondstoffen voor nieuwe plastics, als wel het ontwikkelen van het biobased (wel- en niet afbreekbaar) systeem.”

“Als aanjager heb je overzicht van het speelveld en de ketens en aan welke knoppen gedraaid moet worden om het systeem circulair te maken. Op die punten bouw je aan coalities en ontwikkel je projecten die ertoe moeten leiden dat het systeem gaat kantelen”.

Als aanjager heeft Willemien een Transitie DOE agenda opgesteld die de pijnpunten in het systeem aanwijst en hoe we het systeem circulair gaan maken. Daarnaast is er samengewerkt met Chemport Europe aan de Circulaire Plastics Propo.sitie (Binnenkort online beschikbaar)

Inmiddels is het thema Circulaire Plastics als Icoonproject gemarkeerd door de drie noordelijke provincies. Onder Chemport Europe. Ondertussen wordt er samen met alle betrokken stakeholders binnen de 3 provincies hard gewerkt aan een uitvoeringsprogramma (Het Schone Noorden). Hierover later meer!

Nationaal Testcentrum Circulaire Plastics – Heerenveen

Community Plastic Vrije Waddenzee

Vanuit haar aanjaagrols bij VCF neemt Willemien ook plaats in de Community Plastic Vrije Waddenzee waar zij de functie technisch voorzitter op zich neemt. De community bestaat uit meer dan 25 stakeholders in en om de Wadden en heeft als doel dat de Waddenzee plasticvrij is in 2025. Dit doen we via een aantal sporen:

  • het terugdringen van wegwerpplastic;
  • het lokaal hergebruiken van plastic;
  • het opruimen en afvangen van plastic

De Community:

  • helpt initiatieven versnellen die de Wadden schoon krijgen.
  • werkt aan een betere samenwerking tussen actieve partijen.
  • zet huidige activiteiten in het zonnetje.
  • faciliteert kennisdeling: kansrijke en effectieve aanpakken schalen we gebiedsbreed op.
  • agendeert plasticvrije Wadden bij potentieel nieuwe partijen

Voor meer informatie kijk op plasticvrijewadden.waddenzee.nl of neemt direct contact op met Willemien Veele.