CO2 Footprint analyse Biopanel

Binnen dit onderzoek hebben wij de potentiële milieuvoordelen van het BioPanel in kaart gebracht en vergeleken met de gangbare producten. De resultaten van dit onderzoek zijn worden o.a. gebruikt voor externe communicatie en onderbouwing in de aanbesteding richting potentiële opdrachtgevers.

De uitdaging

AbelLeisure is een bedrijf die zich specialiseert in het ontwikkelen en realiseren van recreatieve routeconcepten. Eén materiaal dat zij daarvoor gebruiken is BioPanel; een kunststof plaatmateriaal dat voor 100% bestaat uit hernieuwbare plantaardige grondstoffen (industriële hennep, vlasvezels en een thermoplastisch biopolymeer van melkzuur (PLA).

AbelLeisure nam contact met ons op om meer te weten over de duurzaamheid van de BioPanel. Zij willen met behulp van een impact analyse uitzoeken wat de CO2-uitstoot is van de BioPanel in vergelijking met twee alternatieve materialen:

  • Het gangbare materiaal gemaakt van High Pressure Laminate (HPL) (o.a. verkocht onder de naam ‘Trespa’).
  • Aluminium

Onze aanpak

De aanpak van de CO2 Footprint analyse was gebaseerd op de LCA-methodologie van het Greenhouse Gas Protocol (GHG). Op basis van specifieke data van AbelLeisure en haar toeleveranciers, als ook referentie data van toonaangevende databases, hebben we een milieuanalyse uitgevoerd en een beoordeling van de CO2-emissies van de productie van de BioPanel en de twee andere materialen uitgevoerd.

De uitkomst

Met hulp van onze CO2 footprint analyse hebben we de COuitstoot van alle drie producten in kaart gebracht. Wij hebben een beknopte rapportage afgeleverd met de resultaten van de analyse en tevens aanbevelingen gedaan voor een verbetering van de milieuprestatie.

In vergelijking met het HPL-paneel en het aluminiumpaneel heeft het BioPanel zeer goed gescoord op de CO2 footprint. De belangrijkste redenen hiervoor zijn het gebruik van hennep en PLA als grondstoffen in plaats van hars en papier (HPL) en aluminium. Bovendien is het energieverbruik veel hoger voor HPL en aluminium in vergelijking met het BioPanel. Dit is hoofdzakelijk vanwege:

  • HPL: de productie van de grondstoffen, waarbij bijna 50% en 20% van het energieverbruik is gekoppeld aan respectievelijk hars- en papierproductie
  • Aluminiumpaneel: de primair aluminiumproductie en in het bijzonder de elektrolyseproces

Bovendien blijkt uit dit onderzoek dat het zinvol is om het BioPanel na de gebruiksfase te recyclen. Het is aan te bevelen de mogelijkheden tot recycling verder te onderzoeken, gezien de impact hiervan op de gehele CO2 footprint.

Naast impact rapportage, zijn de resultaten van de CO2 footprint analyse gebruikt voor het in kaart brengen van impact-hotspots binnen de productieketen. Ook dient de rapportage en aanpak als basis voor verder onderzoek van de footprint van AbelLeisure’s producten.