co2 footprint analyse van een evenement

CO2 footprint van een event

Voor de European Plastics Distributors Association (EPDA) hebben wij een CO2 footprint berekend van hun jubileumcongres. Zij wilden namelijk de CO2-emissies compenseren die veroorzaakt werden door het reizen van hun leden naar hun congres. Ook waren ze zoekende naar een betrouwbaar én Europees project om mee te compenseren. Voor ons reden om naast de berekening ook gelijkertijd een voorstel te doen voor de compensatieprojecten. De CO2 footprint van een evenement, gebaseerd op het reizen, valt onder Scope 3 emissies binnen de scope-benadering van het GHG Protocol.

Waarop hebben wij de CO2 footprint gebaseerd?

Nadat de registratie was gesloten, ontvingen wij een lijst met het aantal leden met de landen waar zij vandaan kwamen. Omdat het London betrof, reisden de meeste leden met het vliegtuig. De leden kwamen uit 15 verschillende landen, wat resulteerde in een CO2-emissie van 60 ton.

Hoe kun je deze emissies compenseren?

Om deze emissies te compenseren, hebben wij drie projecten voorgesteld. De eerste was Trees for All, waarmee 200 bomen worden gepland. De ene helft in Nederland en de andere helft in het buitenland. De twee alternatieven waren een project met Bosbeplanting in België en kooktoestellen op biogas in derdewereldlanden. Uiteindelijk heeft de vereniging gekozen voor het planten van het dubbele aantal bomen, namelijk 400, via Trees for All.

Wat valt er allemaal onder zo’n CO2 footprint voor evenementen

Je kunt bij het berekenen van de CO2-emissies van een evenement natuurlijk veel verder gaan dan alleen het reizen. Ook het eten en drinken tijdens het evenement kunnen wij hierin meenemen. Het energieverbruik of het drukwerk dat worden ingezet.

Wie betaalt de compensatie van de CO2-emissies?

Hiervoor zijn natuurlijk verschillende opties. Je kunt ervoor kiezen om als organisatie deze kosten te dragen. Je kunt de deelnemers de kosten laten betalen, maar je kunt ook de deelnemers vragen vrijwillig bij te dragen en als organisatie het verschil aan te vullen. De EPDA heeft voor deze laatste optie gekozen.

Vind je het leuk om hier eens over van gedachte te wisselen? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op, dan vertellen we je graag de mogelijkheden. Meer informatie over onze CO2 footprint analyses vind je hier.