CO2 footprint – Verborg Groep

In opdracht van Verborg Group is door Ecoras eind 2022 en begin 2023 een CO2 footprint (Scope 1 & 2) uitgevoerd ter onderbouwing van de aanvraag voor de subsidie ”Investeren in Toekomstbestendige Industrie (SITI)’‘. In deze aanvraag wordt door de Verborg Group ingezet op een reductie van de CO2 emissie  alsmede de energievraag in GJ door het toepassen van nieuwe technologie in de toekomstige fabriek ten opzichte van gangbare referentie technieken in deze sector.

De Verborg Group heeft een jarenlange ervaring en expertise opgebouwd op het gebied van innovatieve en duurzame oplossingen voor plantaardige oliën en bijproducten voor de diervoeder- en oleochemische industrie. Een volgende stap in de ontwikkeling is om een eigen productieplant te realiseren voor het bewerken van plantaardige oliën & vetten.

Voor de bouw van de toekomstige fabriek wordt ingezet op de investeringssubsidie ‘’Investeren in
Toekomstbestendige Industrie (SITI)’’. Hiervoor is één van de vereisten om aan te tonen dat er substantiële CO2-reductie wordt behaald door het inzetten van innovatieve technieken. Bij Ecoras hebben wij de potentiele CO2-reductie in kaart gebracht doormiddel van een CO2-footprint.