Groen Gas voor Bathmen

Hoe kunnen veehouders rondom Bathmen door middel van mono-mestvergisting bijdragen aan de energietransitie van Bathmen? Dat was de opdracht die door de Gemeente Deventer en de lokale energiecoöperatie Noaber energie werd voorgelegd aan Ecoras en CCS Energieadvies. Gezamenlijk is er in het najaar van 2021 een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de haalbaarheid van groen gas productie uit mestvergisting.

Binnen dit project komen meerdere achterliggende maatschappelijke vraagstukken aan bod op het gebied van duurzaamheid en milieu. Hiervan spelen de energietransitie en de stikstofproblematiek een grote rol in het gebied. Door te kijken naar vergisting en het opwerken van het biogas naar groen gas (opwerken naar aardgaskwaliteit) kan enerzijds een deel van de warmtevraag van Bathmen worden voldaan en kan er met behulp van verwerkingstechnieken tegelijkertijd de stikstofinhoud van de mest worden verlaagd door een groot deel van de stikstof te verwijderen.

Er zijn twee eindproducten opgeleverd; een rapportage waarin een eerste aanzet voor een vervolg wordt gegeven en een excelmodel waarin twee scenario’s verder zijn doorgerekend voor zowel een business case als het gevolg op de milieu impact.

Projectpartner: CCS Energie-Advies in Deventer | Homepagina | Cocos (ccsenergieadvies.nl)