circulaire ambities

Inventarisatie biogrondstoffen Provincie Drenthe

In dit onderzoek zijn de huidige en potentiële bio-grondstofstromen in de provincie Drenthe geïnventariseerd. De uitkomsten van dit onderzoek geven een beeld voor de huidige situatie in de provincie. Daarnaast is er gekeken naar potentie die ligt in de verwerking van  bestaande stromen en nieuwe stromen die in de toekomst een hoogwaardigere toepassing kunnen vinden.

 

 


Aanleiding

In het kader van de duurzaamheidsagenda zijn verschillende speerpunten aangekaart door de Provincie Drenthe. Eén van de speerpunten betreft de energietransitie, waarbij de provincie streeft naar een duurzamere omgang met energie. De provincie beoogt een bijdrage van hernieuwbare energie van 40% in 2030 en energieneutraliteit in 2050. Dit wekt de vraag of de provinciale biomassa een bijdrage kan leveren binnen het streven van de provincie.

Opzet

Binnen het onderzoek is Ecoras gestart met een inventarisatie van de stromen die binnen de provincie Drenthe plaatsvinden. De gevonden stromen zijn ingedeeld in categorieën op basis van oorsprong. Vervolgens zijn de bijbehorende nevenstromen in kaart gebracht, welke langs de biocascadering piramide zijn gelegd.

Resultaat

Uit het onderzoek blijkt dat er een aantal nevenstromen aanwezig zijn met grote potentie om hoger op de biocascadering piramide ingezet te worden.