ISO-gecertificeerde LCA voor Wellness Pet Company

Voor een internationale producent van verschillende hondensnacks is de milieu impact van een Nederlandse productiefabriek in kaart gebracht met behulp van een volledige LCA. Onder deze producent vallen meerdere product merken. In de Nederlandse fabriek wordt één van deze merken geproduceerd. Op deze locatie zijn over de jaren heen al meerdere duurzaamheidsstappen ondernomen. Maar om kwantitatief vast te leggen wat de huidige stand van zaken is op het gebied van duurzaamheid staat (nulmeting) én om te kijken waar nog hotspots liggen is een volledige LCA uitgevoerd.

Opzet

Voor Wellness Pet Company hebben wij een uitgebreide Life Cycle Assessment gemaakt voor hun state-of-the-art fabriek in Veendam. Wellness Pet Company maakt o.a. kauwstaven voor honden. Ze werken met elektrische in plaats van hydraulische machines en de kauwstaven worden gemaakt van louter plantaardige grondstoffen. Om productieafval te minimaliseren, zijn de machines zo gemaakt dat grondstof dat niet in de mallen komt, opnieuw de machine wordt ingebracht. Aan ons de vraag om te analyseren wat de milieu impact van deze nieuwe fabriek is en wat de mogelijkheden zijn om dit te verder te optimaliseren. Deze uitgebreide studie werd opgesteld volgens de geldende ISO normen 14040/14044 waarbij ook de nieuwe richtlijnen vanuit de PEFCR van honden- en kattenvoedsel werden meenomen.

Resultaat

Met behulp van de LCA is een uitgebreid overzicht gegenereerd waarmee impact hotspots in de waardeketen inzichtelijk worden. Dit inzicht kan als concreet startpunt worden ingezet ter onderbouwing van diverse verduurzamingsroutes. Tijdens de afronding van de analyse zijn er meerdere adviezen gegeven om mogelijke volgende stappen richting verdere verduurzaming. Een aantal van deze adviezen zijn recentelijk ingevoerd.