Jellice – Onderzoek toepassingsroute bijproduct

In opdracht van Jellice Pioneer heeft Ecoras onderzoek gedaan naar verwaarding van de verschillende reststromen die vrijkomen in het productieproces. Hiertoe is ook relevante wetgeving in beeld gebracht, afstemming en bevestiging gezocht met bevoegd gezag en handhaving (o.a. NVWA). Op basis hiervan de potentiƫle afzetmarkt in kaart gebracht, benaderd en verbonden met opdrachtgever. Daarnaast heeft Ecoras de besluitvorming ondersteund door het opzetten van een business case voor nieuwe afzetroute.