Juridisch Platform Circulaire Economie

Bij zowel bedrijven als overheden leven veel juridische vragen als het gaat om de transitie naar een (meer) circulaire bedrijfsvoering. Uit ervaring weten we dat in veel gevallen meer mogelijk is dan op voorhand gedacht wordt of bekend is. Het is echter vaak moeilijk om de ruimte in de wet- en regelgeving goed vast te stellen en te doorgronden. Veel winst is met name te behalen in de interpretatie ervan en communicatie over regelgeving, uitzonderingen en toekomstige ontwikkelingen.

Zowel nationaal als regionaal vormt wet- en regelgeving één van de belangrijkste barrières in de transitie naar een circulaire economie. Tot op heden is er binnen Nederland nog geen platform of ander samenwerkingsverband dat op een laagdrempelige manier deze vraag vanuit zowel (mkb) ondernemers als (decentrale) overheden kan beantwoorden, dan wel grondig onderzoek hierna doet. In dit project hebben wij daarom de mogelijkheden tot het starten van een juridisch platform / netwerk in Nederland onderzocht.

In samenwerking met een consortium bestaande uit Hanzehogeschool Groningen, Vereniging Circulair Friesland, Bio Cooperative, De Haan Advocaten, en gemeente Emmen, heeft Ecoras voor de initiële verkenning van een dergelijk platform belangrijke stappen gezet. Doormiddel van ons netwerk binnen verschillende sectoren konden we snel diverse ervaringen en uitdagingen in kaart te brengen. Dit heeft geleid tot belangrijke input waarmee nu wordt gewerkt aan de Visie en een Plan van Aanpak voor het toekomstige Juridisch Platform Circulaire Economie.