Impact assessment Chemical recycling of mixed plastics

Eind 2020 / begin 2021 heeft Ecoras en (screening) Levenscyclusanalyse (LCA) uitgevoerd voor een thermochemische recycling plant die in de nabije toekomst gebouwd zal worden in Noord-Nederland.

 

 

Doel van de LCA

Binnen dit project was het doel geformuleerd om in kaart te brengen wat de belangrijkste ”impacts hotspots” zijn in de chemisch recycling plant en hoe de impact van het eindproduct scoort in vergelijking met de fossiele variant.

Daarnaast zijn toekomstige scenario’s uitgewerkt en het effect die ze hebben op de totale uitstoot van de demo-plant is in kaart gebracht.