LCA en EPD als bewijs – impact van gerecycled acrylaat

Pyrasied bracht in 2020 als eerste in Europa gerecycled geëxtrudeerd acrylaat (Ecocrylic XT) op de markt. “Als je een gerecycled product op de markt brengt, moet je ook aantonen dat het een lagere milieu impact heeft dan het originele product”, vertelt Sander de Boer, eigenaar van Pyrasied. “Dat kun je niet doen zonder een LCA en EPD en daarom hebben wij Ecoras gevraagd dit voor ons uit te voeren.

Alle activiteiten zijn in de Environmental Product Declaration opgenomen

Micha Klaarenbeek, managing partner en LCA-specialist van Ecoras vult aan: “Wij hebben de milieu impact van de productie van Ecocrylic XT platen geanalyseerd en data verzameld voor het opstellen van een Environmental Product Declaration EPD. Alle activiteiten zijn hierin opgenomen, beginnend met de grondstoffen tot de laatste distributie-activiteit (cradle-to-gate analyse). De focus werd gelegd op CO2 (equivalent) emissies, waterverbruik, ReCiPe impactindicatoren en energiegebruik bij de productie van Ecocrylic platen. Alles volgens de richtlijnen van ISO 14044/40 (2016). En wat blijkt, de gerecyclede variant heeft een lagere impact dan het originele product. Bij de productie van Ecocrylic XT wordt de helft minder CO2 uitgestoten en 70% minder water verbruikt. 

Door LCA kwamen we binnen bij grote afnemers

De LCA en EPD heeft Pyrasied meer geboden dan alleen inzicht en onderbouwing. “Geextrudeerd acrylaat is materiaal dat voordelig geprijsd moet zijn omdat het in grote hoeveelheden wordt afgenomen”, legt Sander de Boer uit. “Het is dus concurrentiegevoelig en daarmee heb je een streepje voor als je kunt laten zien dat het naast goed geprijsd ook nog eens goed voor het milieu is. De LCA voor Ecocrylic XT heeft ons geholpen om bij een aantal grote afnemers binnen te komen. Voor hen is duurzaamheid namelijk net zo belangrijk als voor ons.”

Naast afname ook terugname

“Omdat het in grote volumes wordt gebruikt, vinden wij het belangrijk om naast afname ook terugname te faciliteren. Zo maken wij van Ecocrylic een recycled materiaal én een circulair materiaal. Acrylaatplaten kun je namelijk heel goed recyclen en opnieuw platen van extruderen. Dit doen wij trouwens voor al onze acrylaatplaten. Duurzaamheid is voor ons heel belangrijk en we blijven onze collecties en ons bedrijf verbeteren op dat vlak.”

“We zijn blij met de hulp van Ecoras, want die gaat verder dan alleen het opmaken van een LCA. Zo hebben ze ons meegenomen in het LCA onderzoekstraject, ons veel administratieve rompslomp uit handen genomen en contact gelegd met de ketenpartners,” aldus Sander de Boer.

lca voor gerecycled xt acrylaat