LCA voor wol wordt LCA voor heel Nederlands Schaap

In februari publiceerden wij ons initiatief om de impact en waarde van wol te analyseren. Eerder was er sprake van een uitgebreide en preciezere levenscyclusanalyse van wol, gebaseerd op lokaal wol dat lokaal wordt verwerkt tot andere producten. Initieel bedoeld om een realistisch beeld te geven van de impact en de waarde van wol als materiaal en wat er mogelijk is met wol als natuurlijke grondstof.

Behoefte aan goede analyse van wol, maar ook van het schaap

Uit gesprekken gevoerd met diverse stakeholders, waaronder de Ketenorganisatie Schapenhouderij, blijkt dat er niet alleen behoefte is aan een goede analyse van wol, maar ook van het schaap. De impact van lams- & schapenvlees staat aangeschreven als vleesproduct met een relatief hoge milieu impact. Dat komt doordat herkauwers bij het boeren veel methaan uitstoten. Schapen die grazen in natuurgebieden of bijvoorbeeld op dijken hebben een lagere impact omdat zij grazen op grasland dat vaak niet met kunstmest is bewerkt. Daarover zijn momenteel (anno 2023) nog weinig goede gegevens beschikbaar. Er is dus niet alleen een LCA voor lokaal wol nodig, maar een LCA voor het hele Nederlands Schaap.

Deze verbreding is wel aan Ecoras toevertrouwd. Deze opdracht bestaat uit 4 fases. In de eerste fase bepalen we de scope. Daarna, in fase 2, doen we onderzoek naar bestaande LCA’s en de bijbehorende data. In fase 3 voeren we de LCA-rapportages uit conform ISO 14040/44 en de industriespecifieke richtlijnen (PCR/PEFCR). In de laatste en vierde fase hopen we de LCA uit te kunnen breiden naar diverse wolproducten zoals mode en textiel, bouw en interieur en bodemverrijking, end-of life routes en een globale vergelijking met synthetische alternatieven. Onlangs hebben wij goedkeuring gekregen om met de eerste fase te starten. We zijn zo benieuwd wat we gaan ontdekken!

Ecoras is aanjager van dit initiatief en werkt hierin samen met Het Hollands Wol Collectief, Fibershed Nederland, LTO Nederland met de Ketenorganisatie Schapenhouderij, Pleed en The Knitwit Stable. House of Design en ReBlend, vanuit hun rol in het project Groningen Werkt Circulair hebben aangegeven ook interesse te hebben in deze samenwerking. Die wordt op dit moment verder verkend.

de impact en waarde van wol