Levencyclusanalyse Vlas en Linnen productie – Wad van Waarde

Binnen het Wad van Waarde project werkt Ecoras aan het in kaart brengen van de milieu impact (LCA) van vlas en linnenproductie. Textiel van linnen zal als natuurlijk materiaal (en van nature biodegradeerbaar) worden toegepast bij het vervaardigen van duurzamere product alternatieven in/rondom de Waddenzee. Ecoras voert als onderdeel van dit project een verkennende levenscyclusanalyse (LCA) uit voor vlas & linnen productie in Nederland. Daarbij maken we niet alleen gebruik van de reeds bestaande kennis & literatuur, maar vullen we deze ook aan met nieuwe (lokale) data.

Benieuwd geworden? Neem contact op om meer te leren over dit project!

Meer weten over het Wad van Waarde project? Neem eens een bezoek aan deze link!