Volledige Levenscyclusanalyse (LCA) – Recell

Voor Recell heeft Ecoras een volledige LCA-studie uitgevoerd waarbij er een analyse is gedaan van het cellulose upcycling proces en het eindproduct. Dit onderzoek heeft bijgedragen aan mogelijke opname als methodiek bij Stichting Nationale Koolstofmarkt (Tertiaire cellulose)