Levenscyclusanalyse (LCA) PHA Biodegradeerbaar plastic – EMPHATI

Binnen het EMPHATI project werkt Ecoras als projectpartner o.a. aan de ontwikkeling van een uitgebreide levenscyclusanalyse (LCA) van PHA productieroutes en product toepassingen.

Meer over PHA & EMHATI

Polyhydroxyalkanoaten (PHA) zijn een bijzondere groep van bacterieel produceerbare thermoplastische biopolymeren. Het doel van het grensoverschrijdende project EMPHATI is dan ook de ontwikkeling van nieuwe duurzame en milieuvriendelijke producten op basis van PHA/PHA-mengsels met natuurlijke vezels voor geselecteerde toepassingen bij spuitgieten en 3D-printen in de deelnemende productiebedrijven. Een belangrijk aspect is de vorming van een grensoverschrijdende cluster langs de PHA-waardeketen die actoren met elkaar verbindt en kennisoverdracht mogelijk maakt. In een open deel moeten haalbaarheids- en proefstudies mogelijk worden gemaakt.