Ontwikkelen impacttool Recycling rubberafval – NBR

New Born Rubber (NBR) werkt aan onderzoek en innovatie op het gebied van rubber recycling en heeft een rubberproduct ontwikkeld dat meerdere keren gerecycled kan worden. Hierdoor ontstaat een circulair product waardoor verbranding kan worden voorkomen, met als resultaat een lagere CO2 emissie. Bovendien blijft de kwaliteit van het product, zelfs na recycling, identiek of zelfs hoger dan de oorspronkelijke kwaliteit, wat ook wel “upcycling” genoemd wordt. Hierdoor kan het product gebruikt worden voor producten die normaliter gemaakt worden van primaire grondstoffen, waardoor nog meer CO2 emissie voorkomen wordt.┬á

De recycling van rubberproducten vormt een van de meest uitdagende problemen waar onze samenleving mee te maken heeft. Momenteel worden in Nederlands jaarlijks 7 miljoen autobanden afgedankt. Het overgrote deel van gebruikt rubber wordt nu verbrand en dat is slecht voor het milieu. Daarnaast heeft de rubberindustrie te maken met een tekort aan grondstoffen.

Om dit probleem aan te pakken is een circulair ketenproject opgericht waarin Ecoras optreed als procesbegeleider en consultant. De waardeketen bestaat uit New Born Rubber, Hecmar Aslon en Donkergroep. De firma Hecmar Aslon produceert duurzame speelvloeren van rubber, die door Donkergroep op speelplaatsen worden geïnstalleerd. Het rubber bestaat uit gegranuleerde secundaire materialen, maar helaas zijn deze vloeren na slijtage niet te recyclen en worden ze verbrand voor energieopwekking. Dit betekent dat de productieketen niet circulair is.

Newborn Rubber (NBR) werkt aan onderzoek en innovatie op dit gebied en heeft een rubberproduct ontwikkeld dat wel meerdere keren gerecycled kan worden, mede dankzij een uniek recyclingprocess. Hierdoor ontstaat een circulair product dat meerdere verbrandingen voorkomt en daardoor een lagere CO2 emissie heeft. Bovendien blijft de kwaliteit van het product, zelfs na recycling, identiek of zelfs hoger dan de oorspronkelijke kwaliteit, wat ook wel “upcycling” genoemd wordt. Hierdoor kan het product gebruikt worden voor producten die normaliter gemaakt worden van primaire grondstoffen, waardoor nog meer CO2-emissie voorkomen wordt.

Opzet

De analyse startte met het vaststellen van de huidige productieketen door deze in kaart te brengen. Daarna werd een nieuw scenario uitgewerkt waarin NBR aan de rubber waardeketen wordt toegevoegd. Er is onderzoek verricht naar de impact van verschillende soorten rubber, het energieverbruik van de recyclingprocessen en de verwerkingsmethoden van rubberafval in Nederland.

Resultaat

Het onderzoek wees uit dat er een significante CO2 emissiereductie te bereiken is door NBR in de productieketen van Hecmar Aslon en Donkergroep te integreren. Zo is geconcludeerd dat er een CO2 emissiereductie van circa 65% kan worden behaald in de keten.