Programmaontwikkeling Duurzame eiwitproductie Noord Nederland

Eind 2019 is Ecoras door de Eiwitcoalitie gevraagd om een Eiwitprogramma op te stellen. De Eiwitcoalitie bestaat uit innovatieve partijen in Noord Nederland die stappen willen zetten naar een duurzamere eiwitvoorziening.

Aanleiding
Eind 2019 is Ecoras (destijds KNN) door de Eiwitcoalitie gevraagd om een Eiwitprogramma op te stellen. De Eiwitcoalitie bestaat uit innovatieve partijen waaronder Avebe, Suiker Unie, Wadudu (insectenkweker), LTO Noord, en de Agrarische Natuurvereniging Oost Groningen (ANOG). Deze partijen staan vooraan in de eiwittransitie en willen via een Eiwitprogramma hier concrete invulling aan geven. Dit met name binnen de domeinen duurzame eiwitverwaarding, -productie & – verwerking en toekomstbestendige landbouw.

Aanpak
Binnen de samenwerking trad Ecoras op als ‘spin-in-het-web’ en extern onafhankelijke adviespartij. Dit maakte het mogelijk om de verschillende posities binnen de coalitie goed met elkaar in balans te brengen en daarmee tot een concreet Eiwitprogramma te komen. Daarnaast heeft Ecoras een actieve rol genomen in het uitdragen van het programma binnen de regionale overheden.

Resultaat
Eind maart 2020 heeft Ecoras een Eiwitprogramma opgeleverd met daarin een viertal uitgewerkte projectlijnen.