PHA Programma: Ontwikkeling en opschalen van productie biopolymeren

In de maatschappij is er een toenemende aandacht voor en vraag naar duurzame kunststoffen, zowel bij consumenten als op de politieke agenda. Bioplastics, waaronder PHA, zullen naar verwachting een belangrijke bijdrage leveren aan het bereiken van de doelstellingen van een klimaatneutraal Europa in 2050, zoals bepaald in het Akkoord van Parijs. Aangezien de markt van de nieuwe kunststofeconomie zich razendsnel ontwikkelt, is er nu een uitgelezen kans om deel uit te maken van deze transitie.

Ter vervanging van kunststoffen op basis van fossiele brandstoffen lijkt PHA (polyhydroxyalkanoaat) een veelbelovende kandidaat te zijn als biologisch materiaal met een aantal overtuigende voordelen, zoals biologische afbreekbaarheid, biocompatibiliteit, eigenschappen die vergelijkbaar zijn met die van algemeen gebruikte kunststoffen (bijv. PE en PP), en het gebruik van afvalstromen als grondstof.
Het PHA-programma is opgezet door Ecoras samen met een groep vooruitstrevende partijen die samen grote stappen willen zetten naar een duurzamere toekomst voor kunststofproductie en -toepassing.

Beschrijving en ambitie van het project: 

Het PHA programma is een internationale samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen, met een gezamenlijke ambitie om een cutting edge PHA productieketen op te zetten en daarmee wereldwijd leidende spelers te worden in “PHA productie en toepassing”. Het PHA-programma bestaat uit drie belangrijke projectlijnen die de gehele PHA-waardeketen bestrijken: 

  • Projectlijn 1 – Grondstoffen en PHA-technologie
  • Projectlijn 2 – PHA-toepassingen
  • Projectlijn 3 – Einde van de levensduur

Samenwerkingspartners: 

Het PHA-programma wordt mogelijk gemaakt door de Gemeente Emmen, Chemport Europe en Interreg.

Life Cycle Assessment (LCA) PHARIO project

In 2016 hebben de Nederlandse waterschappen in het PHARIO project PHA bioplastics geproduceerd met behulp van bacteriën die op grote schaal afvalwater reinigen. Binnen dit project was het doel om de technische, economische en milieugevolgen te analyseren. Ecoras voerde de LCA uit die werd gebruikt om het duurzaamheidspotentieel van dit project te bepalen.