Onderzoek PVC recycling – Consortium project

In Nederland is de doelstelling om met een grotere verantwoordelijkheid om te gaan met kunststoffen. Zo wordt er in Nederland alleen al 64 kton aan PVC afval geproduceerd. Wanneer men spreekt van de recycling van de kunststof PVC is er voornamelijk sprake van het recyclen van de harde vorm. Helaas is dit nog onmogelijk voor de zachte vorm van PVC door de aanwezigheid van weekmakers.

Ecoras werkt samen met TRH Recycling B.V., Deepgrooves B.V. en de Rijkuniversiteit Groningen, aan een project waarin nieuwe recycle methoden worden onderzocht t.a.v. recycling van zacht PVC. Daarbij is het voor alle partijen van belang om een alternatief te vinden voor de verbranding van PVC afval, omdat de dioxines en zoutzuurdampen die daarbij vrijkomen erg schadelijk zijn voor de gezondheid en het milieu. Daarnaast gaan er veel waardevolle grondstoffen verloren. Tevens is er ook een financieel belang omdat de kosten voor verwijderen van PVC afval met huidige methoden tenminste vijf keer hoger zijn dan de oorspronkelijke productiekosten van de PVC. Begin 2021 heeft regieorgaan SIA goedkeuring gegevens t.a.v. de subsidieaanvraag die nodig is voor de toekomstige ontwikkeling van dit onderzoekstraject.

Een methode die momenteel wordt onderzocht in het recyclingprocess van zacht PVC is extractie van weekmakers door middel van superkritisch CO2 . De extractie van deze weekmakers wordt mogelijk gemaakt door het blootstellen van het zachte PVC aan super kritisch CO2.