RVO Businesscase lokale mestvergisting

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft Ecoras (toen nog KNN) in 2019 de opdracht gegeven om het concept mestvergisting toegankelijk te maken voor coöperaties in Nederland. Ecoras heeft als consultancybureau zorgvuldig onderzoek gedaan naar centrale mestvergisting en heeft een computermodel gemaakt waarmee businessmodellen uitgerekend kunnen worden. Door de lessen van dit model kunnen we vele initiatieven helpen en ondersteunen.

Centrale mestvergisting houdt in dat de mest van meerdere boeren op één locatie vergist wordt. In Denemarken wordt deze manier van vergisting al toegepast en is inmiddels een werkbaar principe. Een initiatief van coöperatie Jumpstart (is in het leven geroep om leden te helpen bij het verkrijgen van financiering, vergunningen en subsidies) is al gestart. De werkwijze van Jumpstart is om op het boerenerf een mestvergistingsinstallatie te realiseren. Dit kan financieel gezien alleen voor de grotere boeren. Centrale mestvergisting maakt het mogelijk voor de overige kleinere boeren om hun mest te vergisten.

In Wijnjewoude is een pioniersinitiatief gestart om centrale mestvergisting in Nederland te ontwikkelen. Nederland en Denemarken zijn niet exact hetzelfde. Er kan veel geleerd worden van Denemarken, maar er andere onderdelen zullen zelf onderzocht moeten worden.

De afgelopen tijd is er door Wijnjewoude Energieneutraal hard gewerkt aan de businesscase en de financiering, waarin Ecoras heeft ondersteund. Dit heeft er in geresulteerd dat er onlangs een subsidie van 4 miljoen euro voor de Proeftuin Aardgasvrije wijken aan het dorp is toegekend. Daarmee kan Wijnjewoude de plannen uit de businesscase in werkelijkheid gaan brengen, via een combinatie van groen gas uit mestvergisting en energiebesparing in de gebouwde omgeving.