Levenscyclusanalyse van grondstoffen uit rioolwater – STOWA

In rioolwater zijn nog veel potentieel herwinbare grondstoffen te vinden. Om inzicht te krijgen in de milieuvoor- en nadelen van het terugwinnen van grondstoffen is in opdracht van STOWA en RVO een levenscyclusanalyse (LCA) uitgevoerd.

Bekeken zijn het terugwinnen van cellulosevezels (toiletpapier uit rioolwater), Nereda® alginaat (Alginate-like exopolysaccharide), PHA bioplastics, fosfaat via struviet en fosfaat via vliegas van monoverbranders. Uit de analyse blijkt dat alle routes milieukundige voordelen kunnen bieden, mits de productieroute op de juiste manier ontworpen wordt.

Het project is uitgevoerd in samenwerking met CE Delft en Witteveen+Bos.

Link naar rapport: https://www.stowa.nl/sites/default/files/assets/PUBLICATIES/Publicaties%202016/STOWA%202016-22.pdf