Suikerbronnen voor een groene chemische industrie

Eind vorig jaar startte Ecoras met een onderzoek met als doel de vergroening van de chemische industrie in Noord-Nederland door het vinden van kansrijke suikerbronnen. Dit project bouwde voort op regionale initiatieven zoals de Suikeragenda (Saccharide Agenda), en bracht twee veelbelovende opties aan het licht: suikerwier en cellulose uit hout.

De Suikeragenda, ontwikkeld door Chemport Europe, streeft ernaar de CO2-uitstoot drastisch te verminderen en de regio Delfzijl en Emmen tot een belangrijke producent van op sacchariden gebaseerde chemicaliën te maken. In 2020 verminderde de regio al de CO2-uitstoot met 44% door efficiëntere productieprocessen. Het uiteindelijke doel is een bloeiend ecosysteem voor de groene chemische sector.

Veelbelovende Suikerbronnen

  • Houtsnippers: Delfzijl beschikt al over technologie om hout om te zetten in suikers, wat een groot voordeel is. Er zijn mogelijkheden voor cellulose en lignine, een bijproduct van houtverwerking.
  • Suikerwier: De technologie om deze biomassastroom te verwerken bevindt zich nog in een vroeg ontwikkelingsstadium (TRL 1-3), maar biedt potentieel als lokale biomassabron. Nederland kampt met ruimtetekort voor akkerbouw, waardoor alternatieven zoals verticale landbouw en aquacultuur (zeewierteelt) aantrekkelijk zijn.

Toekomstige waardeketens

Ons doel is nu om concrete waardeketens te creëren voor beide suikerbronnen. We streven naar samenwerking met verschillende belanghebbenden om nieuwe mogelijkheden in de regio te verkennen en een duurzame, groene chemische industrie te bevorderen.

Ecoras blijft zich inzetten voor innovatieve oplossingen om bij te dragen aan een groene toekomst voor Noord-Nederland.