Symposium Bermgras: Het Nieuwe Goud

Dit symposium is bedoeld voor agrariërs, beleidsmakers uit de gemeenten en provincie, natuurorgansiaties en waterschappen.

In samenwerking met boer Pieter van der Valk, het Ministerie van I&W en Universiteit Wageningen, wordt de tussenstand opgemaakt met betrekking tot het composteren in de regio. Naast plenaire sessies worden in workshops handreikingen gedaan om ook zelf aan de slag te gaan, zowel overheid als agrariër. Dit is een hybride event.

Met o.a. de volgende sprekers: Pieter van der Valk (Programmamanager circulariteit Noord Nederland bij Wageningen Livestock Research)

Tijdens het symposium zal Sven Jurgens spreken over het thema Circulair Terreinbeheer.

Aanmelden kan via de volgende link: Bermgras het nieuwe goud | Biosintrum