Wat is een LCA en 10 redenen om het te gebruiken

Levenscyclusanalyse (LCA) is een methode om de milieueffecten van een product, proces of activiteit over de gehele levenscyclus te evalueren. Dit omvat de winning van grondstoffen, de productie van het product, de distributie, het gebruik ervan en de afvalverwerkingsfase. LCA is een holistische benadering die rekening houdt met alle milieueffecten van een product of activiteit, inclusief de effecten op lucht- en waterkwaliteit, landgebruik en de uitputting van natuurlijke hulpbronnen.

Er zijn verschillende redenen om LCA te gebruiken, waaronder de volgende:

  1. Het geeft een volledig beeld van de milieueffecten van een product of activiteit, waardoor een beter geïnformeerd besluitvormingsproces mogelijk wordt.
  2. Het kan potentiële hotspots en gebieden voor verbetering in de levenscyclus van een product of activiteit identificeren, zodat gerichte actie kan worden ondernomen om de milieueffecten te verminderen.
  3. Het wordt gebruikt om de milieuprestaties van verschillende producten of processen te vergelijken, zodat duurzamere ontwerpkeuzes kunnen worden gemaakt.
  4. Het wordt gebruikt ter ondersteuning van de ontwikkeling van milieuvriendelijke(re) producten en processen.
  5. Het wordt gebruikt ter ondersteuning van de uitvoering van milieuvoorschriften en -normen.
  6. Het wordt gebruikt ter ondersteuning van de ontwikkeling van milieubeheersystemen.
  7. Het wordt gebruikt ter ondersteuning van milieu-etiketterings- en certificatiesystemen.
  8. Het wordt gebruikt ter ondersteuning van marketing en -communicatie.
  9. Het wordt gebruikt ter ondersteuning van de integratie van milieuoverwegingen in de strategische besluitvorming.
  10. Het wordt gebruikt ter ondersteuning van de overgang naar een circulaire economie.

Dat laatste punt is overigens nog een vrij nieuwe toepassingsroute. LCA is van nature een vrij statische manier om impact te berekenen. Het toepassen van LCA in een circulaire productieketen vraag veel meer dynamische aspecten. Bij Ecoras werken we aan de ontwikkeling van deze circulaire LCA-aspecten, zodat niet alleen de duurzaamheid maar ook de circulariteit van materialen kan worden beoordeeld.

Benieuwd hoe we dit doen? Neem contact op met Micha Klaarenbeek via m.klaarenbeek@ecoras.nl of bel: 050 317 5550