Wetgeving en certificeringen voor plastic verpakkingsmateriaal

Om een circulaire economie te kunnen realiseren, is het van belang de hoeveelheid gerecycled plastic afval te laten toenemen. Positief: deze hoeveelheid is stijgende. Minder positief: ze stijgt niet snel genoeg. Het hoofdpunt van het afvalbeleid van de EU is het volgen van circulaire principes. Recyclen is één van de hoofdmanieren om de consumptie van primaire grondstoffen te verminderen door ze te vervangen door secundaire grondstoffen, bestaande uit gerecycled afval. Voor bedrijven is het van belang om op de hoogte te zijn van bestaande en aanstaande wetgevingen/richtlijnen omtrent gerecycled afval. Ook zijn er certificeringen die bedrijven kunnen aanvragen als ze voldoen aan bepaalde richtlijnen.

Wetgevingen en richtlijnen vanuit Europa en binnen Nederland

Op 16 januari 2018 werd de ‘European strategy for plastics in a circular economy’ gepubliceerd door de Europese commissie. De Plastic Strategy beschrijft de visie van de EU op de toepassing van kunststof en een waardevollere bijdrage aan de circulaire economie van de EU. De visie beschrijft dat in 2030 het overgrote deel van alle plastic verpakkingen herbruikbaar en recyclebaar zijn. Om dit te kunnen realiseren stelt de Europese Commissie verschillende maatregelen voor.

De Plastic Strategy vanuit de EU heeft gevolgen voor de wetgeving in Nederland. In de praktijk betekent dit dat de Wet milieubeheer en het Besluit Beheer Verpakkingen 2014 worden aangepast. Aanpassingen includeren onder andere: nieuwe doelstellingen voor hoeveelheid gerecycled plastic afval en het sorteren hiervan, herziening van de essentiële eisen voor plastic verpakkingen, strengere regels voor wegwerpplastics.

Een ander middel om de doelen van de Plastic Strategy te behalen? Recycled Content!

Verplichting Recycled Content – oproep vanuit de industrie

Er bestaat een onbalans tussen vraag en aanbod van gerecycled plastic. De term Recycled Content wordt gelezen als een oproep voor verplichte eisen op het toepassen van dit recyclaat in nieuwe plastic producten. Hierbij dient al in de ontwerpfase van verpakkingen rekening gehouden te worden met de afdankfase, zodat de plastic verpakking beter recyclebaar is. EPS (piepschuim) mag al niet meer gebruikt worden voor voedselverpakkingen en bekers. Oxo-degradeerbare kunststoffen mogen helemaal niet meer worden gebruikt.

Plastic afval geproduceerd per sector in 2018. Bron: Review No 04/2020: ‘EU action to tackle the issue of plastic waste’.

Veel lidstaten van de EU dragen de gedachte van Recycled Content al op politiek vlak. Echter, om marktverstoringen tussen lidstaten te voorkomen, is beleidsvoering op Europese schaal nodig. Representatieve bedrijven van de plastics industrie (PlasticsEurope) onderschrijven een herziening aan de EU’s Packaging and Packaging Waste Directive (PPWD), waarin ze oproepen tot een Recycled Content doel van 30% in 2030. PlasticsEurope geeft aan dat het een ‘sleutelstuk is voor de transitie naar een circulaire economie voor plastics’. In 2025 moet het aandeel gerecyclede content in producten worden opgeschaald tot 10 miljoen ton. Om dit doel te behalen worden 290 leden van de waardeketen bij elkaar gebracht.

Kortom, wetgeving voor gerecycled plastic in verpakkingsmateriaal komt eraan uit Europa. Dit betekent dat bedrijven aan de regelgeving moeten voldoen, om zo gezamenlijk naar een circulaire economie te streven.

Benieuwd hoe uw verpakkingsmateriaal scoort op het gebied van recyclebaarheid, circulariteit en milieu-impact? Check ook eens de handige tool van KIDV: The Sustainable Packaging Compass – Kidv Site.

 

Bestaande certificeringen voor uw bedrijf

Bedrijven die voldoen aan bepaalde standaarden omtrent Recycled Content, kunnen hier certificeringen voor aanvragen. Hieronder staan de relevantste voor u uitgelicht, zoals ze worden uitgegeven door Control Union Certifications.

RCS 100 – Recycled Claim Standard

De RCS is een norm die in de hele toeleveringsketen waakt over de Chain of Custody van gerecyclede grondstoffen. Ze controleert de aanwezigheid en hoeveelheid gerecycled materiaal in een eindproduct. Dit gebeurt op basis van Chain of Custody-controles door derden. RCS kan zowel dienen als business-to-business tool voor bedrijven onderling om te laten zien dat het gaat om hoogwaardige producten, maar ook als communicatiemiddel naar consumenten. De norm is mede bedoeld voor bedrijven die werken met katoen.

GRS – Global Recycle Standard

De GRS is een internationale vrijwillige productnorm die eisen vastlegt voor third-party certificering van gerecyclede content, Chain of Custody, maatschappelijke en ecologische praktijken en chemische restricties. GRS is voornamelijk bedoeld voor bedrijven die hun producten willen controleren op de hoeveelheid gerecycled materiaal, zowel in eindproducten als tussenstadia. Ze wil eisen vastleggen om nauwkeurige claims te kunnen maken over gebruikte materialen, goede werkomstandigheden en de beperking van de milieu-impact. De norm is bedoeld voor bedrijven die werken met katoen.

RPM – Responsible Plastic Management

Certificering van RPM geeft bedrijven uit alle industrieën de kans om te laten zien dat ze meewerken aan een circulaire economie. Het doel van RPM is onnodig plastic gebruik bij bedrijven tegen te gaan en het toewerken naar modellen waar plastic producten zo worden ontworpen dat ze hergebruikt, gerecycled of gecomposteerd kunnen worden.

Bij Ecoras kunnen we ons voorstellen dat het lastig is om precies te weten wat uw organisatie te wachten staat, kijkend naar de aankomende beleidsontwikkelingen. We ondersteunen u daarom graag! Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sven Jurgens.